• slider1.jpg

W zdrowej atmosferze

 

W celu przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów uruchomiło wsparcie finansowe termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ. Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.


Na terenie województwa małopolskiego obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Uchwała antysmogowa” wprowadzająca zakaz stosowania (spalania) flotów i mułów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Więcej →

Uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski!

Informujemy uprzejmie, iż w ramach RPO 4.4.2. i 4.4.3 od 29 marca 2017 r. w budynkach mieszkańców mogą się pojawić audytorzy. Audytor powinien mieć ze sobą upoważnienie (zbiorcze z listą 38 audytorów) podpisane przez Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.


 "Naj­waż­niej­sza decy­zja przy zaku­pie kotła węglo­wego to wła­ściwy dobór mocy..." (za: CzysteOgrzewanie.pl)


Raport z badań społecznych dotyczących smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce przeprowadzonych w styczniu br.  Raport jest wstępem do publicznej dyskusji na temat smogu: zebrano w nim opinie mieszkańców, działaczy społecznych, ekologicznych i samorządowców. Z raportu dowiemy się: czym jest smog i jak go ograniczać.

ewaluacja.eu/wp-content/themes/release/img/Smog%20i%20co%20dalej.pdf

Antysmogowe  ABC - www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc


 

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór DEKLARACJI przystąpienia do projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) dla mieszkańców →

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych →

Uwaga: Kolejna szansa na wymianę starego pieca z dopłatą ►

Ważne dla przedsiębiorców! Opłaty środowiskowe ►


Uwaga: Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany źródła ciepła w ramach RPO

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku.

Nie jest znany termin rozstrzygnięcia ww. postępowania. W momencie uzyskania przez tut. Urząd danych dotyczących tego terminu, stosowna informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Jednocześnie informujemy, że złożone w przedmiotowej sprawie deklaracje oraz ich kolejność zachowują ważność.

Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce – tel: 12 61 60 626, mail: fem@umwm.pl w godzinach: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00 oraz w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu – tel. 18 446 02 70 wewn. 128 w godzinach pracy Urzędu. 

 


Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


Burmistrz Starego Sącza zaprasza mieszkańców Gminy Stary Sącz, zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych do złożenia stosownych deklaracji. Drugi i ostateczny termin przyjmowania deklaracji upływa 27 stycznia 2017 r. →

Uwaga: Drugi (ostateczny) termin przyjmowania deklaracji upływa 27 stycznia 2017 roku.

Jeżeli po wykonaniu audytu energetycznego audytor wskaże, że niezbędna jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku - możliwe jest dofinansowanie do 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni jednak nie  więcej niż:
 - 6 000 zł w przypadku wymiany na kocioł na paliwo gazowe lub biomasę (spełniający wymagania ekoprojektu)
 - 1 000 zł w przypadku wymiany na kocioł węglowy (ekogroszek) spełniający wymagania ekoprojektu.

Udział w programie obliguje właściciela nieruchomości także do trwałej likwidacji starego źródła ciepła potwierdzonej zezłomowaniem oraz dokumentacją fotograficzną.

O kolejności rozpatrywania deklaracji oprócz kolejności wpływu deklaracji decydować będzie także aktualny stan docieplenia budynku, w którym realizowana będzie wymiana kotła.


  

Ruszyła kampania społeczna „Dymem z pieca zabijasz" →


Otwarte spotkanie konsultacyjne ochrony powietrza w Małopolsce →


Dokumenty zmiany systemu ogrzewania można składać do 31 października! →Program Priorytetowy “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych (zasady w 2017 roku) →


Ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu: ul. Stefana Batorego 25, pok. nr 11, tel. 18 4460270 wew. 128