• slider1.jpg

Karta Dużej Rodziny

 

Partnerzy (uczestnicy) w Programie "Starosądecka Karta Dużej Rodziny":

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO – PRODUKCYJNA  „ROLNIK”  W  STARYM SĄCZU (Lokalna deklaracja partnerstwa). przy zakupach min. 50 zł (z wyłączeniem alkoholu, papierosów, doładowań telef., prasy) rabat 5% w sklepach nr 1 – Rynek 11, 9 – Rynek 9, 25 – Węgierska 51c w Starym Sączu, nr 17 w Przysietnicy, nr 19 w Cyganowicach, 26 w Barcicach Górnych, 27 w Barcicach, w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością przedłużenia na dalsze okresy. 

RAMEX Sp. z o.o. S.K.A. –  zniżka 5% na cały asortyment (Lokalna deklaracja partnerstwa)


MULTI Sp.j. - rabat 20% na usługi wulkanizacyjne przy obsłudze samochodu osobowego w serwisie "Multi" - Stary Sącz, ul. Piłsudskiego 150 (Lokalna deklaracja partnerstwa)


GMINA STARY SĄCZ. Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, iż rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Stary Sącz posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, w ramach programu „Starosądecka Karta Dużej Rodziny”, mogą korzystać z następujących ulg:

Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

1.

Gmina Stary Sącz

1. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego w którym wspólnie zamieszkuje w wysokości 4 zł  miesięcznie za każde dziecko.

2. Warunkiem uprawniającym do zniżki jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

3. Podstawą uzyskania zniżki jest złożenie nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

2.

Gmina Stary Sącz

1. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z domu mieszkalnego w którym zamieszkuje (lokalu mieszkalnego w przypadku budynku wielorodzinnego) w wysokości 10 % do pobranej wody ceny obowiązującej u  dostawcy i 10 % do ceny odprowadzanych ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

2. Warunkiem uzyskania zniżki jest wystąpienie przez rodzica rodziny wielodzietnej lub opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny z wnioskiem do  dostawcy wody i odbiorcy ścieków zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

3.

Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ul. Stefana Batorego

1. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma uprawnienie do
30 % zniżki na bilety wstępu na wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
(zniżka dotyczy biletów zakupionych w ramach przedsprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej Rynek 5, bądź w kasie Centrum).

2. Warunkiem uzyskania 30 % zniżki  jest okazanie posiadanej Karty Dużej Rodziny przez jej posiadacza przy zakupie biletu wstępu.

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o. o. w Nowym Sączu,
ul. Stanisława Wyspiańskiego 22

1. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma uprawnienie do 30 % zniżki z tytułu zakupionego biletu miesięcznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 22.

  2. Warunkiem uzyskania 30 % zniżki na zakup biletu miesięcznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 22  jest okazanie posiadanej karty dużej rodziny przez jej posiadacza.

  


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, iż od dnia 16 czerwca 2014 r . rodziny wielodzietne z terenu Gminy Stary Sącz mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25, tel.: 18/4460270.

Karta stanowi podstawę do wspierania rodzin mających co najmniej trójkę dzieci. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie i bez względu na dochód, każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Okres obowiązywania Karty:
• rodzice - dożywotnio;
• dzieci:
ـ do ukończenia 18 lat;
ـ do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki;
ـ niepełnosprawne - na czas trwania niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat Karty, wzór wniosku do pobrania oraz wykaz firm i instytucji, które oferują zniżki, są dostępne na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.

 Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 18/4460270 wew. 100, oraz drogą e-mailową na adres: gmina@stary.sacz.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25.

rodzina.gov.pl

Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►