• slider1.jpg

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PUNKTU WIDOKOWEGO PRZY KARPACKIM SZLAKU ROWEROWYM W MIEJSCOWOŚCI WOLA KROGULECKA – GMINA STARY SĄCZ ► (Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich)

♦ BUDOWA ZESPOŁU REKREACYJNEGO PARK WODNY „STAWY” W STARYM SĄCZ ► (Projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013)

PRZEBUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE PLACU TARGOWEGO W STARYM SĄCZU ► (Projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013)

STARY SĄCZ – LEWOCZA LETNIE SPOTKANIA Z MUZYKĄ I TRADYCJĄ ►  (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013)

ROZWÓJ SFERY ZWIĄZANEJ Z WYDARZENIAMI KULTUROWYMI „ŹRÓDEŁKO ŚW. KINGI – URZĄDZENIE PRZESTRZENI PIESZEJ” ►  (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013)

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STARY SĄCZ (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość)