• slider1.jpg

Strategie, programy, plany zagospodarowania...

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz do roku 2030

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Starego Sącza, Przyjaciele

 

          W tym roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz. To dobry czas podsumowań tego, co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także twórczy moment refleksji o tym w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30. Czytaj więcej..


 24 marca 2021

III WARSZTAT

 

Trzecie i ostatnie spotkanie  z serii Warsztatów dotyczących Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030 miało miejsce 23 marca 2021 r i zostało przeprowadzone na platformie ZOOM.

Na wstępie spotkania dokonano podsumowania części diagnostycznej, gdzie skupiono się na danych statystycznych Gminy, ankietach mieszkańców i ich opiniach. Następnie przedstawiono wyzwania rozwojowe przed którymi stoi Stary Sącz i umówiono model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju miasta i gminy Stary Sącz.

Dzięki uczestnictwie i przedstawianiu swoich opinii przez reprezentantów mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,  Gmina Stary Sącz może podjąć kolejne kroki w opracowywaniu Strategii rozwój społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030.

LINK DO MATERIAŁÓW ZE SPOTKANIA

29 stycznia 2021

II WARSZTAT 

W dniu 28 stycznia 2021 r o godzinie 12:00 na platformie ZOOM odbył się II Warsztat dotyczący Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030.

Warsztat został ponownie zorganizowany na prośbę uczestników pierwszego spotkania, którzy wyrazili potrzebę kontynuowania rozpoczętych wątków.

Kontynuując prezentowane wyniki badań opinii mieszkańców Starego Sącza oraz materiał wprowadzający do diagnozy, na spotkaniu skupiono się na najważniejszych, dotychczas zdiagnozowanych problemach Starego Sącza.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy w których każda skupiła się na jednym z trzech obszarów tematycznych : społecznym, gospodarczym, środowiskowym.  Następnie przedstawiane zostały przyczyny i skutki konkretnych problemów w danym obszarze.

 W spotkaniu udział wzięli m.in.:  Burmistrz Starego Sącza, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, Kierownicy i Dyrektorzy  jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz, Mieszkańcy Gminy.

Już  wkrótce planowane są kolejne warsztaty.

LINK DO MATERIAŁÓW ZE SPOTKANIA  


2 grudnia 2020

 WARSZTATY STRATEGICZNE - PODSUMOWANIE

 

W dniu 02.12.2020 o godz. 9:00 odbył się pierwszy warsztat strategiczny rozpoczynający wspólną pracę nad nową Strategią Rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030. Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, który jest opracowywany co kilka lat w gminie.

Warsztaty zostały przeprowadzone na platformie ZOOM przy jednoczesnym prowadzeniu transmisji na fanpage Gminy Stary Sącz. Wybrana forma spotkania była spowodowana sytuacją epidemiczną w kraju i umożliwiała uczestnictwo większej ilości osób.

W warsztatach wzięło udział 36 osób reprezentujących mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, młodzież, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki wcześniej przeprowadzonej Ankiety. Poruszony został temat sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy Stary Sącz w wielu obszarach istotnych z punktu widzenia nowych kierunków rozwoju oraz perspektywa najbliższych lat.

Już wkrótce planowane są kolejne warsztaty strategiczne z mieszkańcami dotyczące kreowania celów i projektów strategicznych.

Prezentacja dostępna jest TUTAJ

                                                                                                                            GRUDZIEŃ 2020 

 

                                         DEBATA 2 GRUDNIA 2020   

          Szanowni Państwo,

Przypominamy o środowym warsztacie strategicznym – pierwszym z serii – który rozpoczyna naszą wspólną pracę nad nową Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030. Przypominam, że spotykamy się w środę, 2 grudnia, o godz. 9.00 na platformie ZOOM (wejście poprzez klikniecie tego linku: https://zoom.us/j/94463330277?pwd=STljOEYzaUF6TzlNb09sVVFYaDM1dz09 (Meeting ID: 944 6333 0277, Passcode: 1234). Wejście na warsztat nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania, a jedynie kliknięcie przed godzina 9.00 powyższego linku.

Przypominamy także tym z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili o wcześniejsze potwierdzenie – w miarę możliwości - swojej obecności poprzez wypełnienie króciutkiej ankiety, która znajduje się pod adresem: https://forms.gle/YX4AxsJ28XSMedjQ7

Państwa udział jest dla nas naprawdę ważny. Wspólnie chcemy zaplanować przyszłość naszej Gminy na najbliższe dekady.              


                               

                                                                                                                                              LISTOPAD 2020 

 

DEBATA ON-LINE

 

Szanowni Państwo,

Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030. To obok Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego najważniejszy dokument planistyczny opracowywany co kilka lat w gminie, który wyznacza jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Chcemy planować rozwój naszej gminy w sposób bardzo partycypacyjny, zapraszając do udziału w warsztatach strategicznych maksymalnie szerokie grono uczestników. Sytuacja epidemiczna w kraju i w naszym regionie wymusza szukanie innych, czasami nowych form włączenia mieszkańców. Mamy nadzieję, że forma warsztatów jaką chcemy Państwu zaproponować okaże się dużo ciekawszą i bardziej otwartą dla większej grupy zainteresowanych uczestników.

Pierwszy z cyklu warsztatów strategicznych przeprowadzimy w formie zdalnej. Poniżej znajdziecie Państwo link do spotkania na platformie Zoom. Wystarczy w niego kliknąć przed samym spotkaniem i bez konieczności instalowania na swoich komputerach aplikacji będziecie się mogli z nami spotkać i wspólnie porozmawiać o przyszłości Gminy Stary Sącza.

Spotkanie zaplanowaliśmy na środę, 2 grudnia na godzinę 9.00. Link do spotkania: https://zoom.us/j/94463330277?pwd=STljOEYzaUF6TzlNb09sVVFYaDM1dz09 (Meeting ID: 944 6333 0277, Passcode: 1234).

Na pierwszy spotkaniu przyjrzymy się sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy Stary Sącz w różnych obszarach ważnych z punktu widzenia nowych kierunków rozwoju i porozmawiamy o tym co jest ważne w perspektywie najbliższych kilku lat w skali naszej starosądeckiej wspólnoty samorządowej.

Salę spotkań „otworzymy” kwadrans przed spotkaniem, tak abyśmy mogli porozmawiać o technikaliach i wspólnie dokończyć poranną kawę.

 

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety i potwierdzenie nam swojego zainteresowania udziałem. Pozwoli nam to lepiej przygotować się do spotkania.

Link do ankiety: https://forms.gle/YX4AxsJ28XSMedjQ7

 

Licząc na spotkanie z Państwem w wirtualnej rzeczywistości, pozostaję z wyrazami szacunku,

 

 

Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza

 Stary Sącz, 23 listopada 2020 roku


 

 ANKIETA NR 3

KIERUNKI ROZWOJU, MOCNE I SŁABE STRONY GMINY STARY SĄCZ

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stary Sącz


Zakończyliśmy już ankietę nr 2, która przybliża nas do rozmowy o nowej strategii rozwoju gminy. Ankieta, która dostępna była przez ostatnich 48 dni, dotyczyła w największym stopniu postrzegania przez mieszkańców lokalnego samorządu - władz Starego Sącza przez pryzmat wspierania aktywności mieszkańców i odpowiadania na ich potrzeby, a także urzędu, jako instytucji, która wspiera mieszkańców w codziennych sytuacjach związanych ze sprawami administracyjnymi.

 Ważnym elementem ankiety było pytanie o ocenę warunków życia w Starym Sączu w takich obszarach jak m.in. jakość środowiska naturalnego, dostępność terenów zielonych, jakość i dostępność usług wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych i medycznych, jakość usług administracyjnych, dostępność infrastruktury i ocenę oferty w zakresie kultury, sportu, rekreacji, komunikacji publicznej, dostępność parkingów, ścieżek rowerowych, kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, czy warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej, a także czystości i estetyki miasta.

Pytaliśmy także o samoocenę aktywności społecznej mieszkańców gminy, o ogólną ocenę poprawy jakości życia w gminie, a także o kwestie wzajemnego zaufania wewnątrz wspólnoty lokalnej jako tego elementu, który jest niezbędny do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

 Ankietę wypełniło aż 618 osób, co jest wynikiem imponującym i świadczy o Waszym dużym zainteresowaniu udziałem w dyskusji o przyszłości Gminy Stary Sącz. Potwierdzeniem tej tezy było także kończące ankietę pytanie otwarte, w której zwracaliście uwagę na szereg ważnych kwestii w codziennym życiu naszej lokalnej wspólnoty.

 

Szczegółowe wyniki ankiety po ich analizie zostaną przedstawione w tym miejscu w najbliższym czasie.

Jednocześnie uruchamiamy ostatnią, w tej fazie przygotowań do planowania nowej strategii, ankietę, która w największym stopniu poświęcona jest rozmowie o przyszłych kierunkach rozwoju Gminy, ale także o mocnych i słabych stronach miasta, o szansach i barierach rozwojowych. Każdy Państwa głos będzie dla nas ważny.

 

Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza


ANKIETA NR 2

JAKOŚĆ ŻYCIA I USŁUG W GMINIE STARY SĄCZ - ZAKOŃCZONA

 

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu Starego Sącza!

 

Zapraszam wszystkich Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030. Zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w gminie Stary Sącz. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w życiu gminy. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej, a samo wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

 

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem przyszłości naszej gminy - wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Stary Sącz to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy o nim razem!

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

 

                                                                                              Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza

  

 


ANKIETA NR 1

GMINA STARY SĄCZ - ZASOBY - ZAKOŃCZONA


 

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Starego Sącza zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Starego Sącza i wyróżniają nasze miasto i gminę na tle innych ośrodków.

Wyniki ankiety

 


Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz

ANKIETA

 

W związku z trwającymi pracami nad strategią, zachęcamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających w Gminie Stary Sącz do wypełnienia ankiety, która pomoże  zidentyfikować potrzeby, oczekiwania i problemy związane z transportem niskoemisyjnym w naszej gminie

 

Strategia rozwoju elektromobilności jako dokument wielokierunkowy, przede wszystkim umożliwi zdefiniowanie obszarów problemowych, określi zagrożenia i wskaże możliwe do przeprowadzenia działania prowadzące do rozwoju elektromobilności na obszarze Gminy Stary Sącz, z perspektywą do roku 2035.

Państwa odpowiedzi na pytania zawarte w załączonej ankiecie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Stary Sącz, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności, który to dokument  na dalszym etapie zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Dokument jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2, Strategia rozwoju elektromobilności.

 Ankieta jest dostępna od dnia 06.10.2020 r. do dnia 14.10.2020 r.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!


 

Plany zagospodarowania przestrzennego ►

 

Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020 (pdf) ►

 

Kierunki rozwoju Miasta i Gminy na lata 2007-2013 (pdf) ►

 

Lokalny Program Rewitalizacji Starego Sącza na lata 2008-2023 (pdf) ►

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 z prognozą do roku 2015 ►

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2011 – 2017