• slider1.jpg

Placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół (jednostka organizacyjna Gminy Stary Sącz prowadząca obsługę szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Gmina), 33-340 Stary Sącz, ul. Krakowska 26, 18/446 14 03, dyr. mgr Barbara Porębska

  Placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz:

Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, Osiedle Słoneczne, 18/ 446 04 86, dyr. mgr Izabela Citak

Szkoła Podstawowa w Starym Sączu nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Mickiewicza 59, tel. 18/ 446 04 80, dyr. mgr Elżbieta Bodziony

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 23, dyr. 18/ 446 04 81, dyr. mgr Wioletta Nowak

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 14, 18/ 300 00 194, dyr. mgr Joanna Ustarbowska – Dudka

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebodzkiegoo w Barcicach 33-342 Barcice, Barcice Górne 66, tel. 18/ 446 66 60, dyr. mgr Grzegorz Garwol

Szkoła Podstawowa im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Gaboniu 33-388 Gołkowice, Gaboń 67, tel. 18/ 446 32 60, dyr. mgr Piotr Wańczyk

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach Gimnazjum w Gołkowicach 33-388 Gołkowice, Gołkowice Górne 65, tel. 18/ 446 34 44, dyr. mgr Renata Burchel

Szkoła Podstawowa w im. ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza Moszczenicy 33-340 Stary Sącz, Moszczenica Niżna 64 , tel. 18/ 446 02 96, dyr. mgr Barbara Baziak

Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Popowicach 33-340 Stary Sącz, Popowice 115, tel. 18/ 442 95 82, dyr. mgr Grażyna Smaga

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy 33-342 Barcice, Przysietnica 152, tel. 18/ 448 00 66, dyr. mgr Aleksander Łukasik

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie 33-388 Gołkowice, Skrudzina 42, tel. 18/ 446 3685, dyr. mgr Maria Kałuzińska

 

  Inne placówki edukacyjne działające na terenie miasta i gminy Stary Sącz:

Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" 33-340 Stary Sącz, J. Czecha 7, 18/ 262 30 80, dyr. mgr Iwona Rams

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach 33-342 Barcice 28, 18/ 446 60 01, dyr. s. mgr Grażyna Janik

Przedszkole Prywatne "Słoneczko" w Barcicach 33-342 Barcice 208, 18/ 446 60 10, Dorota Drożdż, Stanisław Drożdż

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach 33-388 Gołkowice Dolne 83, 18/ 446 34 16, dyr. s. Wiktoryna Banaś

Niepubliczne Przedszkole "Skrzat" w Gołkowicach 33-388 Gołkowice Górne 182, 506148293, Agata Jodłowska, e-mail przedszkoleskrzatgolkowice@vp.pl

Niepubliczne Przedszkole w Moszczenicy Niżnej 33-340 Stary Sącz, Moszczenica Niżna 165, 18/ 446 0494, Dorota Daniel Kożuch

Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Staszica 7, 18/ 446 0485, Maria Tokarczyk 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Cesarczyka 2,  18/ 534 92 13, dyr. mgr Agnieszka Weryńska - Kot

Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu 33-300 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15, tel. 18/ 446 05 83, dyr. mgr Krzysztof Szewczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 15, 18/ 446 05 80, dyr. mgr inż Grzegorz Skalski

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15, 18/ 446 22 55, dyr. Krzysztof Szewczyk

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 23, 18/ 446 04 81, kier. filii mgr Stanisława Jarosz

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 19, 18/ 446 05 81, dyr. mgr Lucyna Dybiec

• 6-34 Hufiec Pracy 33-340 Stary Sącz, ul. Krakowska 26, 18/ 547 61 61, komendant mgr Marian Potoniec