• slider1.jpg

Kontakt

Urząd Miejski w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, e-mail: gmina@stary.sacz.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

Centrala: tel. 18 446 02 70 / fax 18 446 02 73

Numery wewnętrzne:

 

 

Nr wew.

Nazwa

136

Informacja

100, 200

Sekretariat

201

Sekretarz Gminy

103, 203

Referat Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

202 Referat Infrastruktury Komunalnej... (Gospodarka Odpadami Komunalnymi)

104, 105

Referat Organizacji i Spraw Społecznych

106

Radca Prawny

107

Rada Miejska

108, 109

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

114

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

111, 113

Referat Przygotowania Inwestycji (St. ds. zamówień publicznych)

125, 126, 127

Referat Podatków i Opłat

121, 122, 123

Referat Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska

124

Urząd Stanu Cywilnego

120

Skarbnik  Gminy

119, 117

Referat  Finansowo-Budżetowy

118

Kasa

115, 116

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji (St. ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych)

134

Informatyk

110,129

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

130

Ośrodek Pomocy Społecznej

18 44614038

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół