• slider1.jpg

Kontakt

 

Urząd Miejski w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

 

Telefon
+48 18 446-02-72
+48 18 446-02-75
+48 18 446-02-80

+48 516-124-928
+48 505-402-274
 
FAX
18 446 02 73

 

Numery wewnętrzne:

 

Informacja 136

Sekretariat 100, 200

Sekretarz Gminy 201

Skarbnik Gminy 120

Referat Finansowo - Budżetowy 117, 119

Referat Podatków i Opłat 125, 126, 127

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji 116

Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego 108, 114

Referat Przygotowania Inwestycji 111, 113

Referat Organizacji i Spraw Społecznych 104

Referat Organizacji i Spraw Społecznych (Kadry) 105

Referat Spraw Obywatelskich 121, 122

Referat Spraw Obywatelskich (Ewidencja ludności 302, Dowody osobiste 304)

Referat Ochrony Środowiska 128,

Gospodarka odpadami komunalnymi 202

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej 103, 203

Urząd Stanu Cywilnego 124

Samodzielne Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych 146

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego 106

Referat Administracyjno-Informatyczny, Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji 134, 147

Referat do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 146

Kasa 118

 

Rada Miejska 107

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 130

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół 4461403

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 4460064

 

DANE DO FAKTURY

 

Nabywca:Gmina Stary Sącz

Odbiorca: Gmina Stary Sącz

ul. Stefana Batorego 25

33-340 Stary Sącz

NIP 734-10-09-655