• slider1.jpg

Usługi w zakresie administracji (kontakt, procedury, formularze...)

Całodobowy telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) 18 4460055 (tel. kom. 665460270)

URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25.

Dziennik Podawczy, Sekretariat Urzędu tel.: (18) 446-02-70, (18) 446-02-71, (18) 446-02-72, (18) 446-02-75, (18) 446-02-78, (18) 446-02-80, (18) 446-02-86, (18) 449-77-00, (18) 449-77-01, (18) 449-77-06, (50) 540-22-74, (51) 612-49-28, fax (18) 446-02-73, (18) 446-02-11, (18) 449-77-77, (18) 449-77-78

e-mail:
gmina@stary.sacz.pl

 

BURMISTRZ MGR JACEK LELEK
ZASTĘPCA BURMISTRZA MGR INŻ. KAZIMIERZ GIZICKI, SEKRETARZ MGR DANIEL ŚMIERCIAK,
SKARBNIK MGR BOGUMILA KLIMCZAK, KIEROWNIK USC MGR ALFREDA WASTAG

  Kontakt telefoniczny ►

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek - piątek 7.30 - 15.30

BURMISTRZ, ZASTĘPCA BURMISTRZA przyjmują STRONY w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 9:00-10:30, 14:00-15:00 Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Starym Sączu od 1 września 2014 roku

BANK SPÓŁDZIELCZY W STARYM SĄCZU

Rachunek Główny Budżetu Gminy
14 8816 0001 2001 0007 5545 0001
RACHUNEK PODSTAWOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
50 8816 0001 2001 0000 0013 0044
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
23 8816 0001 2001 0000 0013 0045
OPŁATA "ŚMIECIOWA"
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052
DOCHODY Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH
66 8816 0001 2001 0000 0013 0047
RACHUNEK DEPOZYTOWY-WADIA
39 8816 0001 2001 0000 0013 0048
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
12 8816 0001 2001 0000 0013 0049


 SPRAWY W URZĘDZIE MIEJSKIM (usługi w zakresie administracji, procedury, formularze) ►


 Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.stary.sacz.pl ►