• slider1.jpg
  • Zasady, deklaracje, terminy odbierania odpadów, opłaty itd. w zakładce Urząd Miejski/Gospodarka odpadami komunalnymi...

Urząd miejski (informacje, sprawy...)

 

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, tel. 18 446-02-70, fax 18 446-02-73
e-mail:
gmina@stary.sacz.pl
 

Burmistrz mgr Jacek Lelek,
zastępca burmistrza mgr inż. Kazimierz Gizicki, sekretarz mgr inż. Jan Migacz,
skarbnik mgr Stanisława Hodorowicz, kierownik USC mgr Alfreda Wastag

 Kontakt telefoniczny ►

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek - piątek 7.30 - 15.30


BURMISTRZ, ZASTĘPCA BURMISTRZA przyjmują STRONY w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 9:00-10:30 14:00-15:00

 

 Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.stary.sacz.pl ►

 

Konta bankowe od 1 września 2014 roku!
BANK SPÓŁDZIELCZY W STARYM SĄCZU

RACHUNEK PODSTAWOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
23 8816 0001 2001 0000 0013 0045

OPŁATA ŚMIECIOWA
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052

DOCHODY Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH
66 8816 0001 2001 0000 0013 0047

RACHUNEK DEPOZYTOWY-WADIA
39 8816 0001 2001 0000 0013 0048

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
12 8816 0001 2001 0000 0013 0049