• slider1.jpg

Burmistrz rekomenduje i zaprasza

fot. Andrzej Rams

 Serdecznie witam na stronach internetowych Starego Sącza. Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto - gminę w Kotlinie Sądeckiej (wyznaczonej przez Pogórze Rożnowskie, Beskid Sądecki z pasmami Jaworzyny i Radziejowej, Beskid Niski, wzniesienia Beskidu Wyspowego; u spływu Dunajca i Popradu) bogactwem historii sięgających średniowiecza. Stary Sącz był wówczas jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych i kulturalnych Małopolski, a starosądecki klasztor klarysek promieniował wartościami chrześcijańskimi i kulturą tworzoną przez elitarne zgromadzenie zakonne.  
 Dzieje naszego miasta są nierozerwalnie związane z postacią księżnej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, klaryski sądeckiej, teraz świętej, patronki samorządowców w Polsce i patronki przed Bogiem Starego Sącza. W 1999 roku papież Jan Paweł II, w obecności ponad sześciuset tysięcy pielgrzymów, dokonał tutaj na uroczystej mszy św. aktu kanonizacji bł. Kingi, pani i władczyni ziemi sądeckiej, założycielki miasta.  
 Naszym atutem jest niepowtarzalny, trwały „klimat średniowiecznego miasteczka”, zachowany historyczny układ architektoniczny miasta, liczne zabytki (65 pozycji na liście zabytków w Małopolsce, m.in. wszystkie budynki przy Rynku Starego Sącza, zabudowa zagrodowa kolonistów józefińskich w Gołkowicach), a zwłaszcza klasztor Klarysek - sanktuarium św. Kingi - od wieków odwiedzany przez pielgrzymów z wielu krajów.
 Mieszkańców miasta i gminy - nadzwyczaj miłujących swoją małą ojczyznę - charakteryzuje aktywność i pracowitość, życzliwość i gościnność. Efektem konsekwentnego działania samorządu i inicjatyw mieszkańców jest dobrze rozwijana infrastruktura z siecią dróg, wodociągami i kanalizacją, baza noclegowo-gastronomiczna, przystępna sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno-oświatowych, miejsc przeznaczonych do rekreacji, dbałość o ład, czystość i porządek oraz ochronę środowiska naturalnego. A wszystko to dzięki dobrej kondycji finansowej gminy, której budżet wspieramy środkami zewnętrznymi. 
 Wspaniałym, rozpoznawalnym walorem gminy jest przyroda i krajobraz beskidzki (częściowo w Popradzkim Parku Krajobrazowym) o nadzwyczajnych wartościach dla turystyki i rekreacji. Nową atrakcją od 2013 roku park wodny - kąpielisko „Stawy” w obszarze u ujścia Popradu do Dunajca. Zwolennikom aktywnego spędzania wolnego czasu polecam też drogowy Szlak Architektury Drewnianej (z przepięknym XVI w. kościółkiem drewnianym pw. św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej), Szlak Papieski im. Jana Pawła II w Beskidzie Sądeckim (wspaniale opisany w niezapomnianej „powtórce z geografii”), Karpacki Szlak Rowerowy (z przystanią w Barcicach), trasy rowerowe EuroVelo11 i Velo Dunajec, spacery do miejsc widokowych na Miejskiej Górze i w Woli Kroguleckiej (z niezwykłą, wbudowaną w zbocze spiralną ścieżką), ukazujących przepiękny beskidzki krajobraz, odwiedziny w enklawie przyrodniczej Bobrowisko w widłach Dunajca i Popradu i odpoczynek w centrum miasta z zabytkowym zespołem miejsko-klasztornym wpisanym na listę Pomników Historii.
 Nadzieją i szansą na dalszy rozwój gminy jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną (szkoły, biblioteki, świetlice, boiska sportowe i place zabaw).
  Od 1975 roku organizujemy w mieście cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów Festiwal Muzyki Dawnej (uznawany za jeden z ważniejszych w Polsce), a od 2006 roku przyjmowany z dużym zainteresowaniem Międzynarodowy Plener Malarski - Sympozjum Kultur Lokalnych, w którym uczestniczą artyści od Hiszpanii po Białoruś, aż do Japonii. Rekomenduję i zapraszam na „Starosądecki Jarmark Rzemiosła” - wielką ludyczną imprezę nawiązującą do wielowiekowej tradycji sławnych jarmarków w „Starym Mieście”. Nasze miasto, ze swoją historią i niepowtarzalnym klimatem, jest miejscem szczególnie predestynowanym do prezentacji zachowanego lub odtwarzanego bogactwa naszej kultury ludowej. Zapraszam też na „Dni Księdza Tischnera”, Festiwal Miłośników Podróży i Przygody „Bonawentura”, „Małopolski Dzień Samorządu”, „Lachowską michę”, „Festiwal smaku”, „Zjazd Sądeczan", „Folk Festival Pannonica” w Barcicach, szereg ciekawych propozycji koncertowych w „Sokole”, a także wiele innych imprez społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, w tym zdobywający uznanie Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-10. O wszystkich imprezach i wydarzeniach informujemy na bieżąco na stronach internetowych: stary.sacz.pl, facebook.com/gminastarysacz oraz ckis.stary.sacz.pl i wstarymsaczu.pl.
 Od 1999 roku nadzwyczajnym elementem wizerunku Starego Sącza jest wyniosły drewniany ołtarz - pieczołowicie w całości zachowany - po apostolskiej wizycie Jana Pawła II. W tym miejscu działa teraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, z muzeum patrona i nowoczesnym domem pielgrzyma „Opoka” w standardzie trzygwiazdkowego hotelu. W czasie pobytu w Starym Sączu koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce i oczywiście dostępne miejsca w klauzurowym klasztorze Klarysek (kościół p.w. Trójcy Świętej i Dom Kingi), a po drodze słynne źródełko z cudowną wodą i kapliczkę św. Kingi. Polecam Muzeum Regionalne im. Sewryna Udzieli (z ekspozycjami o historii i kulturze materialnej Starosądeczan, ks. prof. Józefie Tischnerze, wybitnej sopranistce Adzie Sari) oraz sąsiedzkie galerie: „Pod piątką” - Centrum Kultury i Sztuk i „Pod gniazdem” - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w Starym Sączu. Warto też zajrzeć do sieni kamienicy nr 21 przy Rynku, z zaskakującymi malowidłami ściennymi i sufitowymi ekscentrycznego starosądeckiego malarza, czy zobaczyć ciekawą mozaikę „Omnia beneficia” w budynku Urzędu Miejskiego, wykonaną w ramach wspólnego projektu Lewoczy i Starego Sącza: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”.

 Serdecznie zapraszam do Starego Sącza - średniowiecznego klejnotu Beskidów - wpisanego na listę historycznych miast o doniosłym znaczeniu dla kultury polskiej, członka Kapituły Najstarszych Miast Polski. Zapraszam turystów, pielgrzymów i inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności lokalnego samorządu dla wszelkich działań służących rozwojowi Gminy Stary Sącz.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek