• slider1.jpg
Rok / Miesiąc: /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony 3 4 5 6 7 8 9

Archiwum wiadomości

 • Poniedziałek, 14 września

  Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza

  Burmistrz zawiadamia o zakończeniu procedury wyłożenia do wglądu publicznego do dnia 28 września projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz organizowaniu dyskusji publicznej 28 września 2020 r. w godzinach 14.30 - 15.30 (sala obrad) nad przyjętymi rozwiązaniami MPZP - MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3 i MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 5 A.

 • Ruszyła budowa fragmentu trasy, który połączy bezkolizyjnie pod drogą wojewódzką trasę Velo Dunajec z terenem rekreacyjnym wokół stawów, Bobrowiskiem, kładką na Popradzie, czy trasą Euro Velo 11.

 • Piątek, 11 września

  Stypendia szkolne

  Zgodnie z zalecaniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, stypendia szkolne przyznawane są na refundację ponoszonych przez rodziców kosztów dotyczących wydatków na cele edukacyjne dzieci. Termin składania wniosków mija 15 września.

 • Po gruntownym i wszechstronnym przeanalizowaniu uwarunkowań i perspektyw rozwoju sytuacji epidemicznej na Sądecczyźnie, z żalem podjęliśmy jednomyślną decyzję o odwołaniu 24. Jesiennego Festiwalu Teatralnego. - czytamy w komunikacie przygotowanym przez organizatorów.

 • To cykliczne wydarzenie, w związku z pandemią, w tym roku wyjątkowo i jednorazowo zostało przeniesione z Krynicy-Zdroju do Karpacza. Mimo zmiany lokalizacji, Małopolska pozostała głównym partnerem Forum Ekonomicznego, a w Karpaczu nie mogło zabraknąć burmistrza Jacka Lelka i Kazimierza Gizickiego. 

 • Zapraszamy po odbiór projektów przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców ul. Węgierskiej (pasy leśne) Cyganowic i Barcic. Jednocześnie przypominamy o dofinansowaniu budowy przyłączy przez gminę.

 • Wrzesień to zawsze czas zebrań wiejskich. Mieszkańcy zadecydują między innymi o przeznaczeniu budżetu sołeckiego. Pierwsze zebrania już w najbliższą niedzielę w Gaboniu i Moszczenicy Wyżnej.

 • Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

 • Poniedziałek, 07 września

  O Starym Sączu decydujmy wspólnie

  Uruchamiamy ostatnią, w tej fazie przygotowań do planowania nowej strategii, ankietę, która poświęcona jest m.in. rozmowie o przyszłych kierunkach rozwoju gminy, ale także o mocnych i słabych stronach miasta, o szansach i barierach rozwojowych. Każdy Państwa głos będzie dla nas ważny.

 • Poniedziałek, 07 września

  300 tysięcy od sejmiku

  Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawalnych deszczów. Na liście jest Gmina Stary Sącz.

Strony 3 4 5 6 7 8 9