• slider1.jpg
Rok / Miesiąc: /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony 1 2 3 4 5 6

Archiwum wiadomości

 • Poniedziałek, 31 grudnia

  Rok Jana Joachima Czecha

  Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2013 „Rokiem Jana Joachima Czecha” (w 125-rocznicę urodzin zasłużonego obywatela miasta, wybitnego nauczyciela i patrioty, twórcy i animatora życia społeczno-kulturalnego). Rada uchwaliła też kilka niezwykle istotnych decyzji (obowiązujących od lipca przyszłego roku) dotyczących gospodarowania odpadami. 

 • Poniedziałek, 31 grudnia

  KOMUNIKAT

  W poniedziałek 31 grudnia Urząd Miejski w Starym Sączu będzie czynny do godz. 15.

 • Na 31. sesji w tej kadencji 17 grudnia br. Rada Miejska w Starym Sączu jednogłośnie przyjęła przedłożony przez burmistrza Jacka Lelka projekt budżetu gminy na 2013 rok. „Za” uchwałą budżetową głosowali wszyscy radni biorący udział w obradach.

 • Piątek, 14 grudnia

  Stypendia dla 26 uczniów

  W środę 12 grudnia 2012 r. w Bibliotece w Barcicach odbyła się uroczystość wręczenia 26 uczniom stypendiów finansowanych przez Fundusz im. Braci Potoczków oraz Gminę Stary Sącz. 

 • W środę 12 grudnia w starosądeckim Sokole odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Jacka Lelka, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki Wojciecha Knapika i nowego dyrektora artystycznego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej Marcina Szelesta. 

 • We wtorek 4 grudnia br. burmistrz Jacek Lelek podpisał z Maciejem Karwackim pełnomocnikiem SKANSKA S.A. umowę o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Budowa Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu. Do przetargu nieograniczonego zgłosiło się 9 wykonawców.

 • odbędzie się dnia 26 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25.

 • W środę 14 listopada br. otwarta została po przebudowie i modernizacji Filia w Barcicach Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Koszty całkowite inwestycji (roboty budowlane plus wyposażenie) wyniosły ok. 1,4 mln zł.

 • Dyskusyjny Klub Filmowy (dla dorosłych i dla dzieci), ciekawe koncerty  oraz spotkania podróżnicze to nowe, atrakcyjne propozycje Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Będzie z nich mogła skorzystać publiczność w starosądeckim „Sokole”. (Wszystkie zapowiedzi są odznaczane w kalendarzu - obok).  

 • W sobotę 10 listopada br. w Domu Pielgrzyma „Opoka” odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP dla kilkudziesięciu par małżeńskich - mieszkańców Gminy Stary Sącz.

Strony 1 2 3 4 5 6