• slider1.jpg

WAŻNY KOMUNIKAT Piątek, 04 stycznia 2013

W związku ze zmianami przepisów regulujących gospodarowanie odpadami, od 1 stycznia br. na Sładowisko Odpadów Komunalnych w Starym Sączu nie mogą być przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

 Do czasu wdrożenia nowego systemu odbioru odpadów tj. do 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Stary Sącz są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z nieruchomości z uprawnionym podmiotem gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenie do wykonywania tych usług na terenie Gminy.

 Na terenie Gminy Stary Sącz zezwolenie do odbioru odpadów komunalnych posiadają następujący przedsiębiorcy:
• Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” Marek Strzelec – 32-861 Iwkowa 482 tel. 14 6844-059
NOVA Sp. z o.o – Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14, tel. 18 44212 00
PUK „EMPOL” Sp. z o.o. - Tylmanowa Oś. Rzeka 133, tel. (18) 262 50 95
PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. - Powroźnik 96, tel. 18 478 15 57
SITA Małopolska Sp. z o.o. – Nowy Sącz, ul. Lwowska 135, tel. 18 441-52-85
SURPAP S.C. – Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 18 442 01-00
Transport Specjalizowany – Marek Wojcik – Podegrodzie 172, tel. 18 4459503


Publik. R.K.