• slider1.jpg

Przybywa ludności w gminie Czwartek, 03 stycznia 2013

Na dzień 3 stycznia 2013 roku w Gminie Stary Sącz zameldowanych jest ogółem 23422 mieszkańców, w mieście Starym Sączu 9120, natomiast poza miastem 14302. Na koniec 2010 roku w gminie zameldowane były 23164 osoby, natomiast na koniec 2011 roku 23287 osób.

 Przybywa ludności w gminie, ogółem w minionym roku przybyło 135 osób, ale utrzymuje się tendencja spadku mieszkańców miasta i ich wzrostu we wsiach. W ubiegłym roku w mieście ubyło 18 osób, natomiast o 153 osoby wzrosła liczba mieszkańców obszarów wiejskich. 

 Poza miastem więcej niż tysiąc osób zameldowanych jest w miejscowości: Barcice (2675), Przysietnica (2100), Gaboń (1353), Gołkowice Dolne (1179), Moszczenica Niżna (1031). Najwięcej osób w mieście zameldowano na Osiedlu Słonecznym (1453) i Osiedlu Cyganowice (916), przy ul. Węgierskiej (713), ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów (po 663), ul. Jana Pawła II (304), ul. Sobieskiego (303).

 Prawie równo po połowie mieszkańców stanowią kobiety i mężczyźni. Obecnie w gminie zameldowanych jest 11733 kobiet (50,1%) i 11689 mężczyzn (49,9%).

 Publik. R.K. (Za: Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu)