• slider1.jpg

Stypendia dla 26 uczniów Piątek, 14 grudnia 2012

W środę 12 grudnia 2012 r. w Bibliotece w Barcicach odbyła się uroczystość wręczenia 26 uczniom stypendiów finansowanych przez Fundusz im. Braci Potoczków oraz Gminę Stary Sącz

 - Stypendia przyznawane są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  zamieszkałych w Gminie Stary Sącz, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, są laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów, pochodzących z rodzin wielodzietnych, lub też w trudnej sytuacji materialnej – informuje Barbara Porębska, dyrektor Zespołu Oobsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu. - Kwoty przyznanych stypendiów wynoszą 120 - 150 zł miesięcznie dla ucznia i są przyznawane na okres 10 miesięcy. Stypendia są w równej części finansowane przez Burmistrza Starego Sącza z budżetu Gminy oraz Fundację Sądecką. Młodzież, która otrzymała stypendia została zobowiązana do wykonania pracy w dowolnej formie (plastycznej, literackiej, prezentacji multimedialnej, reportażu) na temat środowiska, które zamieszkują. Najlepsze z nich zostaną zamieszczone na portalu internetowym i w miesięczniku „Sądeczanin”.
 Fundusz Braci Potoczków powstał w 1992 roku przy Fundacji Sądeckiej (wcześniej Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa) z inicjatywy ówczesnego prezesa Zygmunta Berdychowskiego. Za jego patronów wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmieniali sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku. W ciągu ponad 20 lat z Funduszu skorzystało ponad 5 tysięcy młodych, zdolnych uczniów, a wartość udzielonych stypendiów wyniosła ok. 4 mln zł. Jego pierwsi beneficjenci już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami. Duża w tym zasługa samorządów, które partycypowały w programie stypendialnym – Rytra, Łososiny Dolnej, Starego Sącza i Gorlic.
 W uroczystości udział wzięli: burmistrz Jacek Lelek, dyrektor Fundacji Sądeckiej Władysław Matczuk, dyrektorzy jednostek oświatowych z Gminy Stary Sącz oraz stypendyści wraz z rodzicami. Zaproszeni goście wysłuchali koncertu wykonanego przez uczennice Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu. Pod opieką Pauliny Rybskiej nauczycielki Szkoły Mycznej wystąpiły wielokrotnie wyróżniane w konkursach: Ewelina Tomasiak i Alicja Kanik. 

  Publik. R.K., fot. arch. ZOFAS w Starym Sączu

Galeria