• slider1.jpg

Nowy Dyrektor Festiwalu Muzyki Dawnej Środa, 12 grudnia 2012

W środę 12 grudnia w starosądeckim Sokole odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Jacka Lelka, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki Wojciecha Knapika i nowego dyrektora artystycznego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej Marcina Szelesta

 Na konferencji, w której brali udział przedstawiciel większości lokalnych mediów przedstawiony został program przyszłorocznej edycji festiwalu. Zostało zatem bardzo dużo czasu na dopinanie budżetu festiwalu i kampanie promocyjną. Gmina będzie dotować tę imprezę kwotą 80 tys. zł. Centrum Kultury aplikuje jeszcze o dofinansowanie ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Małopolski, będzie też pozyskiwać sponsorów lokalnych.
 - Festiwal jest ikoną Starego Sącza, chcemy przywrócić mu rangę imprezy na tyle atrakcyjnej, żeby zechcieli przyjechać na nią do Starego Sącza koneserzy tego nurtu w muzyce i miłośnicy muzyki w ogóle - mówił burmistrz Jacek Lelek.
   - Stary Sącz i festiwal są na tyle atrakcyjne, że warto w okresie wakacyjnym przyjechać tutaj na kilka dni, pochodzić po górach, a wieczorem wysłuchać koncertu festiwalowego – dodawał nowy dyr. artystyczny Marcin Szelest. I wyjaśniał: - Chcę, aby festiwal był tematyczny i unikatowy. Aby na zadany temat zamawiać koncerty oryginalne, wcześniej nie wykonywane, żeby zachęcić do udziału w nim melomanów, a Stary Sącz wyróżniać spośród innych miejsc gdzie odbywają się podobne imprezy. Istotną wartością 35. edycji będzie ukazanie nie tylko muzyki polskiej, ale również muzyki w Polsce - a wszystko to w premierowych wykonaniach grających na historycznych instrumentach wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Festiwal ma na celu wielorakie zaprezentowanie muzyki polskiej w szerokiej perspektywie. Kompozytorzy polscy (często zresztą wykształceni za granicą) sąsiadować będą z tymi, którzy w Polsce działali, oraz z tymi, których muzykę w Polsce wykonywano. Nieprzypadkowy jest też dobór wykonawców: artyści polscy wspólnie z zagranicznymi zaprezentują europejski wymiar kultury w dawnej Rzeczypospolitej; artyści zagraniczni wykonywać będą muzykę polskich kompozytorów. Jak przed wiekami, tak i dziś Polska jest częścią wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego, do którego wnosiła i nadal wnosi istotny wkład. 
  Na 35. edycję festiwalu zatytułowaną „Muzyka polska - muzyka w Polsce” zaplanowano następujące koncerty: Muzyka instrumentalna w siedemnastowiecznej Polsce, wyk. The Parley of Instruments Renaissance Violin Band (Wielka Brytania), dyr. Peter Holman; Ad hymnos, ad cantus! Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego dzieła wszystkie, wyk. Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest; Muzyka na instrumenty klawiszowe z klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu, wyk. Maria Erdman (klawikord), Ewa Mrowca (klawesyn), Krzysztof Urbaniak (pozytyw); Na warszawskim dworze Augusta II, wyk. Cantate.fr (Polska/Francja), kier. art. Stefan Plewniak; U progu romantyzm - polska muzyka religijna Franciszka Lessla, wyk. Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus.
   - Jeden z tych koncertów pokażemy w celach promocyjnych w partnerskiej Lewoczy - poinformował dyr. CKiS Wojciech Knapik. - W czasie festiwalu będziemy też zapraszać publiczności na spotkania towarzysko-edukacyjne z artystami w „ogródku festiwalowym” - dodawał. 

 Marcin Szelest ukończył studia w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 1997), oraz – jako stypendysta Fulbrighta w latach 1997-98 – w The Boston Conservatory (USA), w klasie prof. Jamesa Davida Christie (Artist Diploma in Organ Performance, 1999). W 1995 roku zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Jego działalność koncertowa w kraju i za granicą obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z zespołem muzyki dawnej Harmonia Sacra, którego jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym, a także z licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespołami historycznych instrumentów (m. in. Boston Symphony Orchestra, Camerata Silesia, Capella Cracoviensis, Ensemble Abendmusik, Orkiestra Barokowa Europy Środkowej, The Bach Ensemble, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa) pod batutą takich dyrygentów, jak Manfred Cordes, Paul McCreesh, Paul Esswood, Barthold Kuijken, Seiji Ozawa, Andrew Parrott czy Joshua Rifkin. Prowadzi klasę organów i jest kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a artykuły dotyczące źródeł i edycji dawnej muzyki polskiej ukazały się m.in. w czasopismach „Canor”, „Muzyka” i „Orfeo”. Obecnie przygotowuje do wydania w serii „Monumenta musicae in Polonia” dzieła zebrane Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej i organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku. 

R.K.
 

Galeria