• slider1.jpg

Oficjalne otwarcie Biblioteki w Barcicach Czwartek, 15 listopada 2012

W środę 14 listopada br. otwarta została po przebudowie i modernizacji Filia w Barcicach Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Koszty całkowite inwestycji (roboty budowlane plus wyposażenie) wyniosły ok. 1,4 mln zł.

 - Poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez modernizację infrastruktury bibliotecznej w Barcicach stała się faktem - mówił burmistrz Jacek Lelek. - Mam nadzieję, że to miejsce tętnić będzie życiem, że oferta kulturalna będzie zadawalać dzieci, młodzież i dorosłych.
 Wstęgę przed wejściem do obiektu przecinali: poseł Marian Cycoń, dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden, burmistrz Jacek Lelek i gospodyni uroczystości - dyrektor PiMGBP Maria Sosin.
  Wcześniej odbyła się Msza święta w kościele parafialnym p.w. NMPW w Barcicach, odprawiona przez ks. proboszcza Stanisława Dziekana, a później poświęcenie obiektu biblioteki i krzyży. W trakcie otwarcia były przemówienia, listy gratulacyjne (m.in. adres od ministra Bogdana Zdrojewskiego do Burmistrza i Dyrektora Biblioteki), prezentacje, życzenia i występy (kapeli „Starosądeczan”, „studia baletowego”, Teatrzyku Integracyjnego Stowarzyszenia „Gniazdo” i zespołu smyczkowego Szkoły Muzycznej w Starym Sączu). 
 W uroczystości otwarcia brali także udział: Marta Mordarska – radna małopolska, Ryszard Poradowski, Adam Mazur i Zbigniew Czepelak ze Starostwa Powiatu Nowosądeckiego, Piotr Lachowicz - sekretarz gminy Podegrodzie, Kazimierz Gizicki - zastępca burmistrza, radni Rady Miejskiej w Starym Sączu z przewodniczącymi Ewą Zielińską i Marianem Lisem, dyrektorzy szkół i bibliotek oraz mieszkańcy Barcic.
 Przebudowa i modernizacja filii w Barcicach starosądeckiej biblioteki rozpoczęła się w 2011 roku. Inwestycję wprowadził do budżetu Gminy Stary Sącz ówczesny burmistrz Marian Cycoń. Została zrealizowana w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura+, Priorytet Biblioteka+”, którego celem jest przekształcenie bibliotek we wsiach i małych miejscowościach w centra kultury. Koszty inwestycji (roboty budowlane plus wyposażenie) wyniosły 1.387.355,17 zł (w tym: z MKiDN 500 tys. zł, Województwa Małopolskiego ok. 50 tys. zł).
 Na parterze w nowej bibliotece znajduje się sala konferencyjno-widowiskowa (z zapleczem i sanitariatami), a na piętrze wypożyczalnia i czytelnia (ze stanowiskami komputerowymi), salka – kącik dla najmłodszych czytelników i magazyn. Przed budynkiem jest dojazd i parking z kostki brukowej.
 Projektantem obiektu była „Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Janusz Urbanowicz”, wykonawcą robót "Wm Wiktor" Firma Budowlano-Remontowa Maciej Wiktor”, prowadzącym nadzór budowlany „EKO INWEST STYL Janusz Obtułowicz”.

R.K.

Galeria