• slider1.jpg

Medale dla długoletnich par małżeńskich Sobota, 10 listopada 2012

W sobotę 10 listopada br. w Domu Pielgrzyma Opoka odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP dla kilkudziesięciu par małżeńskich - mieszkańców Gminy Stary Sącz.

 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to nagroda dla osób, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. Został ustanowiony w 1960 roku, obecnie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.    
 Przed częścią oficjalną odbyła Msza św. prowadzona przez ks. Marka Tabora, proboszcza parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu.
 Uroczystość wręczania medali prowadziła Alfreda Wastag, kier. Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu.
 Dostojnych jubilatów witał ciepłymi słowami - z akcentem na rolę rodziny w kształtowaniu narodu i dobrym funkcjonowaniu państwa - a później dekorował medalami burmistrz Jacek Lelek, wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Zielińską. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe legitymacje, dyplomy i upominki, a panie czerwone róże.
 W uroczystości brali też udział: zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i zastępca przewodniczącego rady Marian Lis, który odczytał okolicznościowy list gratulacyjny od posła Marina Cyconia, a także inni pracownicy Urzędu Miejskiego pomagający w sprawnym przeprowadzeniu uroczystości.
 Następnie dostojni małżonkowie obejrzeli zgrabny montaż słowno-muzyczny zakończony życzeniami, w wykonaniu najmłodszych starosądeczan, przygotowanych do tego występu przez Wiolettę Nowak, wicedyr. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego i Joannę Ustarbowską – Dutka, dyr. Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.
 Nie obyło się oczywiście od wspólnie odśpiewanego gromkiego „Sto lat”. Wszyscy jubilaci i goście zostali zaproszeni w imieniu Gospodarza Gminy na obiad i poczęstunek.

R.K.

Galeria