• slider1.jpg

NIE dla czadu Czwartek, 25 października 2012

Trwa ogólnopolska akacja „NIE dla czadu”. Na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej znajdują się informacje na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz rady odnośnie zapobiegania i instrukcje postępowania w przypadku gdy dojdzie do zatrucia.

Co roku w okresie grzewczym dochodzi w Polsce do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze skutkiem śmiertelnym. Te dane wskazują na ciągle niską świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą czad. Dlatego Państwowa Straż Pożarna z pomocą agencji Ambasada, domu mediowego Mediaon, fotografa Andrzeja Świetlika, kompozytora Adama Rosiaka, oraz studia dźwiękowego Post Meridian zorganizowała kampanię społeczną pod hasłem „Czad usypia”. Autorzy chcą zwrócić uwagę na największe zagrożenie, jakim jest przebieg zatrucia czadem (proces usypiania), który utrudnia lub uniemożliwia poszkodowanym ratowanie własnego życia. Forma zamiast od razu szokować, najpierw zmyla nasze postrzeganie – zupełnie jak sam czad. Słuchamy niewinnej kołysanki, by w pewnej chwili zorientować się, że to opowieść o śmiertelnie zaczadzonych.

Kampania wpisana jest w szerszą strategię działań Straży Pożarnej „Nie! Dla czadu”. Składają się na nią spoty radiowe, ogłoszenia prasowe, plakaty oraz dedykowana strona internetowa czadusypia.pl.

 Inf. za: www.straz.gov.pl (publik. R.K.)