• slider1.jpg

Olimpiada otwarta. Start pierwszych konkurencji Czwartek, 31 maja 2012

Burmistrz Jacek Lelek zapalił znicz rozpoczynający Olimpiadę Młodych Lachów. Zawody, w których biorą udział uczniowie ze szkół gmin Stary Sącz i Podegrodzie będą się odbywały przez trzy dni, od czwartku 31 maja do soboty 2 czerwca, przede wszystkim w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

 Najpierw odbył się przemarsz reprezentantów szkół biorących udział w tych zawodach, którzy ustawiali się pod instalacją złożoną ze „znicza olimpijskiego”, symbolizujących ruch olimpijski pięciu kół splecionych ze sobą i charakterystycznych dwóch skrzyżowanych góralskich ciupag. Grupy młodych uczestników tych zawodów (każda z tabliczką, na której była nazwa szkoły i miejscowości) prowadziły Tambourmajorki w takt melodii marszowej rozlegającej się z głośników.
 Później odbyło się uroczyste otwarcie. Harcerze wyciągnęli flagę państwową na maszt. Uczniowie reprezentujący obie gminy (ubrani w stroje sportowe i regionalne) przynieśli „ogień olimpijski” z Ołtarza Papieskiego. Zapłonął znicz olimpijski. Przemawiał i opowiadał o idei olimpizmu ks. Tadeusz Sajdak - gospodarz miejsca zawodów i ich współorganizator. Serdecznie witali uczestników olimpiady: Małgorzata Gromala - wójt Podegrodzia i Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza (honorowi patroni olimpiady). Witał ich także Grzegorz Garwol - dyrektor Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach, które są drugim współorganizatorem zawodów.
 W otwarciu uczestniczył Jan Magiera - dwukrotny olimpijczyk (Tokio, Meksyk), wyśmienity kolarz szosowy i torowy, pierwszy wielki specjalista „jazdy na czas”, a później trener tej dyscypliny, który przekazał młodzieży swój treningowy rower - zabytkowego już „Jaguara” (będzie go można oglądać w obiekcie starosądeckiego gimnazjum) - z nadzieją na pojawienie się jeszcze lepszego od niego kolarza.
 Olimpiadę rozpoczęły wyścigi kolarskie i zwinnościowy tor przeszkód, jutro finałowe mecze turniejów piłki nożnej dziewcząt i chłopców, w sobotę: turniej strzelecki (kbp), trójbój lekkoatletyczny i mini maraton. Dodatkową atrakcją dla uczestników i obserwatorów tych zawodów są występy dziecięco-młodzieżowych zespołów regionalnych z Podegrodzia i Starego Sącza. W miejscu zawodów można też oglądać efekty konkursu plastycznego w ramach tej olimpiady „Jestem mistrzem olimpijskim”.
 Nagrody dla uczestników zawodów przygotowała Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, soki, drożdżówki - starosądeckie piekarnie.

 Już pierwszego dnia naszej małej lachowskiej olimpiady widać jak wielką pracę wykonała Dorota Młyńska-Postrożny - nauczycielka wychowania fizycznego w gimnazjum w Barcicach i pierwsza animatorka tego przedsięwzięcia, z grupą współorganizatorów, aby zaszczepić młodzieży szkolnej piękno rywalizacji sportowej w duchu olimpizmu, tym bardziej, że już 27 lipca rozpoczną się prawdziwe 30. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie.

R.K.

Galeria