• slider1.jpg

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA Wtorek, 24 kwietnia 2012

Burmistrz Starego Sącza zaprasza do udziału w Gminnych Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja


Godz. 10:30
Przemarsz Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej, pocztu sztandarowego Rady Miejskiej, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, delegacji szkół z pocztami sztandarowymi oraz pozostałych uczestników uroczystości z placu przy „Sokole” do kościoła parafialnego pw. św. Elżbiety Węgierskiej 

Godz. 11:00
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny

Godz. 12:15
Przemarsz uczestników uroczystości w kolumnie marszowej z kościoła na Rynek. Koncert plenerowy Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej oraz występ zespołu Tambourmajorki.

Publik. R.K.