• slider1.jpg

Ankieta poziomu i jakości usług w urzędzie Poniedziałek, 31 października 2011

w ramach projektu pn. „Nowosądecka Akademia Samorządowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Szanowni Państwo, klienci naszego urzędu, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, elementu projektu "Nowosądeckiej Akademii  Samorządowej" polegającego na badaniu satysfakcji z poziomu i jakości usług oferowanych m.in. przez naszą instytucję.

Formularze "doc" lub "pdf"  można przesłać na adres: e-mail: gmina@stary.sacz.pl, pocztą lub umieścić w skrzynce na parterze Urządu Miejskiego w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. S. Batorego 25. 

ankieta stary sącz.doc    ankieta stary sącz.pdf

Dziękujemy!  

Publik. R.K. 2011-10-31