• slider1.jpg

Nowy wizerunek Starego Sącza Czwartek, 30 grudnia 2010

Na kamieniczkach w Rynku Starego Sącza pojawiły się artystycznie wykonane szyldy i elementy zdobniczo-reklamowe

 

To efekt jednego z działań współfinansowanego przez Unię Europejską projektu:
"Stary Sącz i Lewocza - karpackie miasteczka z klimatem".
Dzięki pozyskanej dotacji  zaprojektowano i wykonano elementy zdobniczo-reklamowe, które korespondują ze średniowiecznym klimatem miasta.  
Autorem projektów jest Wojciech Knapik ,natomiast szyldy wykonane zostały przez Michała Batkiewicza.

Galeria