• slider1.jpg

Cztery honorowe obywatelstwa Piątek, 27 kwietnia 2007

26 kwietnia br. radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starego Sącza metropolicie krakowskiemu ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, ordynariuszowi diecezji tarnowskiej ks. bp Wiktorowi Skworcowi, dyrektorowi "Capelli Cracoviensis" Stanisławowi Gałońskiemu i szefowi Biura d. s. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA Janowi Winterowi.

O zamiarze takiego właśnie wyróżnienia wspomnianych osób pisaliśmy kilka tygodni temu. Wczoraj słowo stało się ciałem. Rada Miejska cztery razy jednomyślnie wyraziła wolę nadania tytułu Honorowego Obywatela Starego Sącza. Uzasadnienia do projektów uchwał wygłosili burmistrz Marian Cycoń i jego zastępca Jacek Lelek. Ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi starosądeczanie są wdzięczni przede wszystkim za wielką pomoc w organizacji uroczystości kanonizacji bł. Kingi i wizyty Jana Pawła II w ich mieście 16 czerwca 1999 roku. Biskup tarnowski Wiktor Skworc od tamtego czasu wspiera średniowieczną perłę Beskidu Sądeckiego, nie ustając w dziele budowy Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania przy ołtarzu papieskim na błoniach. Kierujący zespołem "Capella Cracoviensis" Stanisław Gałoński to pomysłodawca i pierwszy dyrektor Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej (przez 15 lat pełnił tę funkcję). Jan Winter od dawna łaskawym okiem spogląda na Sądecczyznę (wcześniej został już Honorowym Obywatelem Gminy Rytro). Ma swój udział w likwidacji powodziowych zniszczeń w mieście i okolicznych wioskach, przekazując znaczące fundusze.

Wczoraj Rada Miejska jednogłośnie udzieliła też absolutorium, burmistrzowi Marianowi Cyconiowi za wykonanie budżetu w roku 2006.

(PG) , "Dziennik Polski" 2007-04-27