• slider1.jpg

Dwie dotacje dla centrum kultury Wtorek, 30 marca 2021

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu dostanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie na dwa zadania. Zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia i urządzeń do streamingu i projekt "Podwórze 2.0 - projektuj doświadczenia", czyli na na zajęcia w nowej siedzibie CKiS przy Rynku 5.

Z priorytetu „Infrastruktura domów kultury”dotacja wynosi 255000 zł, co starczy na bardzo dobry i nowowczesny system nagłośnienia tzw. liniowy - mówi Wojciech Knapik, dyrektor starosądeckiego CKiS. - 47 000 zł dotacji dostaniemy z priorytetu „Edukacja kulturalna”na zajęcia w nowej siedzibie przy Rynku 5. Obydwa wnioski ocenione zostały bardzo wysoko.

W priorytecie "Infrastruktura domów kultury”starosądecki wniosek zajął 9. miejsce na 960 złożonych wniosków (dofinansowanie dostało 60 projektów) i 6. miejsce pod względem wysokości przyznanej dotacji.
W priorytecie "Edukacja kulturalna:" wniosek CKiS zajął 140 pozycję na 1660 złożonych wniosków (dofinansowanie dostało 160 projektów) i jest to 75 miejsce pod względem wysokości przyznanej dotacji.


Urząd Miejski w Starym Sączu