• slider1.jpg

Sądecki Obszar Funkcjonalny - porozumienie gmin Sądecczyzny Piątek, 12 marca 2021

W Muszynie doszło 10 marca br. do podpisania listu intencyjnego wszystkich gmin powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza w sprawie utworzenia ,,Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Gospodarze gmin wypracowali kompromis i postanowili połączyć siły.

- Doszliśmy do porozumienia co do formalnych ram współpracy. List intencyjny w sprawie utworzenia porozumienia  podpisali włodarze wszystkich gmin Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. To spory wspólny sukces – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

O tym jak będzie wyglądał rozwój Sądecczyzny w najbliższych latach i ile pieniędzy trafi do samorządów, zależy od tego czy i jak gospodarze sądeckich gmin będą przygotowani na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Warunkiem jest współpraca dużego miasta z okolicznymi gminami i utworzenie wspólnoty.

Rozmowy trwały od dłuższego czasu, jednak finalnie udało się dojść do kompromisu i 10 marca w Muszynie wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego wraz z Nowym Sączem opowiedziały się za utworzeniem wspólnoty pod nazwą Sądecki Obszar Funkcjonalny”.

LIST INTENCYJNY


Urząd Miejski w Starym Sączu