• slider1.jpg

Dotacją w smog Czwartek, 18 lutego 2021

Już 60 osób zdecydowało się złożyć wnioski o wymianę pieca przy wsparciu gminy. Warto się pospieszyć z decyzją, bo o przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosku, a pula jest ograniczona. Szczególnie osoby mające jeszcze w domu piec nie spełniający żadnych norm, powinny się zastanowić nad wymianą. Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Małopolskiego, takie piece muszą być wymienione do końca 2022 r. Za nieprzestrzeganie uchwały grożą kary finansowe.

 Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowie, dla którego wprowadzono odrębne, restrykcyjne przepisy). Jeżeli ktoś nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Może zostać również skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

WSZYSTKO O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ

Wysokość dotacji gminy wynosi 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł. Na wsparcie mieszkańców w budżecie zabezpieczono pół miliona złotych. Dotacje można zyskać na koszty kwalifikowane, czyli demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego pieca.

Dotacja dotyczy wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe, ewentualnie na biomasę (kotły na pellet lub zgazowujące drewno). Podstawowy warunek to likwidacja wszystkich dotychczas używanych pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pieca nie można wymienić przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą Stary Sącz (to będzie skutkować) brakiem refundacji poniesionych kosztów).

Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2021 r.

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

1. Złóż wniosek o dotację
2. Czekaj na rozpatrzenie wniosku
3. Podpisz umowę z Gminą Stary Sącz
4. Wymień piec, zlikwiduj stary kocioł
5. Zapłać wykonawcy
6. Zgromadź niezbędne dokumenty
7. Złóż wniosek o rozliczenie dotacji
8. Czekaj na refundację

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie

  DRUKI  DO POBRANIA
 

Nasz gminny  program wsparcia mieszkańców finansowany z budżetu  można łączyć z rządowym Programem Czyste Powietrze. Punkt obsługi tego programu znajduję się w Urzędzie Miejskim. Tutaj na wszelkie Państwa wątpliwości odpowiedzą ekodoradcy.

Kontakt:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Referat Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 148


Urząd Miejski w Starym Sączu