• slider1.jpg

Aglomeracja Sądecka - nowa międzygminna inicjatywa Piątek, 29 stycznia 2021

Grupa samorządowców w składzie Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Wójt Łącka Jan Dziedzina, Wójt Podegrodzia Stanisław Banach, Wójt Korzennej Leszek Skowron i Wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa, wyszła z inicjatywą założenia samorządowego stowarzyszenia. Stawka to duże pieniądze zewnętrzne. Na dzisiejszej konferencji samorządowcy zaprosili do współpracy wszystkie gminy Sądecczyzny i Nowy Sącz.

Przygotowano również projekt statutu mającego powstać stowarzyszenia.

Samorządowcy podkreślali, że grupa inicjatywna nie uzurpuje sobie prawa do pierwszeństwa w grupie. Drzwi stowarzyszenia stoją dla wszystkich samorządów otworem. Naturalnym liderem jest Nowy Sącz jako centrum obszaru funkcjonalnego, ale w związku wszystkie gminy miałyby równe prawa.

Czasu nie ma zbyt wiele, a gra toczy się o duże pieniądze zewnętrzne. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął już Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. To dokument programujący rozwój naszego regionu w ciągu najbliższej dekady. Istotnym elementem uchwalonej strategii jest terytorialne podejście do programowania rozwoju, oparte między innymi o Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) wokół głównych ośrodków Małopolski. Wśród proponowanych optymalnych obszarów MOF wskazano Nowy Sącz wraz z przyległymi gminami. Gminy z tych obszarów, o ile podejmą oddolną inicjatywę i sformalizują swoją współpracę, będą mogły liczyć na szczególne wsparcie w ramach przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021-2027 (RPO WM 2021-2027) oraz realizacji przygotowanej strategii rozwoju ponadlokalnego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

- Wiemy jak wiele obszarów problemowych naszej aglomeracji wymaga interwencji: komunikacja, służba zdrowia, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, polityka senioralna, wsparcie dla niepełnosprawnych, czy edukacja - podkreśla burmistrz Starego Sącza. -  Stoimy też przed wyzwaniem – jak najlepiej wykorzystać dla Sądecczyzny szanse rozwojowe, które stwarza kolejny okres programowania Unii Europejskiej. Dotyczące chociaż by wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, innowacyjności i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.  Miasto Nowy Sącz podjęło się wstępnych działań w kierunku określenia tematyki współpracy międzygminnej, proces ten utknął w martwym punkcie. Realnym staje się w tej sytuacji zagrożenie, że na etapie zbliżających się negocjacji kształtu RPO WM 2021-2027 nie będziemy gotowi ani instytucjonalnie ani programowo, do zadbania o właściwe ujęcie interesów gmin aglomeracji sądeckiej w tym podstawowym dla polityki rozwoju naszego obszaru dokumencie.

 

Mamy nadzieję, że w niedługim okresie będziemy mogli wspólnie, z Prezydentem Nowego Sącza oraz z włodarzami pozostałych gmin zainteresowanych współpracą w ramach stowarzyszenia dopracować ten projekt, ukonstytuować stowarzyszenie i rozpocząć, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przygotowywanie strategii Aglomeracja Sądecka 2030 - podsumował Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna. 

Zapis filmowy konferencji znajdziecie  Państwo na naszym profilu FB - KONFERENCJA. Zachęcamy do oglądania.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria