• slider1.jpg

Budżet przyjęty - to odzwierciedlenie dalekosiężnego patrzenia w przyszłość Wtorek, 22 grudnia 2020

Rada Miejska przyjęła na XXIX posiedzeniu zaproponowany projekt budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2021. Na posiedzeniu Rady Miejskiej obecni byli wszyscy radni. Dwójka radnych wstrzymała się od głosu. Wydatki budżetu zaplanowano na ponad 164 mln zł. 29 % tej sumy gmina przeznaczy na   inwestycje.

 

- Budżet to najważniejsza uchwała kierunkowa, co do działania samorządu w kolejnym roku - podkreślił burmistrz Jacek Lelek, w krótkim podsumowaniu projektu budżetu opiniowanego i dyskutowanego wcześniej na komisjach rady miejskiej. - Nasza konstytucja finansowa na rok 2021 wiele mówi o naszych ambicjach i aspiracjach, wiele mówi o tym, czy dzisiaj żyjemy z dnia, wiążąc koniec z końcem, czy podnosimy dumnie głowę i myślimy o przyszłości naszej i tych, którzy po nas przyjdą. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten budżet jest ambitny i dalekosiężny. Dziękuję bardzo radzie miejskiej za zaufanie i wsparcie, bo decyzja ta jest odzwierciedleniem dalekiego patrzenia w przyszłość. Dziękuję pani skarbnik Bogumile Klimczak za morderczą pracę i finalny kształt budżetu.

29 % budżetu to inwestycje, które przez lata będą służyć mieszkańcom. W planie jest kontynuacja budowy głównie sieci kanalizacji sanitarnej, ale też wodociągowej, dokończenie budowy leśnego mola na Miejskiej Górze, czy rozbudowy Galerii pod Piątką. To wszystko służy poprawie jakości życia i podniesienia atrakcyjności Starego Sącza jako dobrego miejsca do życia, ale i destynacji turystycznej.

Oczywiście samorząd żyje nie tylko inwestycjami. W budżecie zabezpieczono odpowiedni pieniądze na edukację, pomoc społeczną, zabezpieczenie rodziny, czy po prostu na bieżące funkcjonowanie gminy - 750 tys. zł na oświetlenie dróg, ponad 1 mln zł na funkcjonowanie MPK, po 0,5 mln zł na wymianę pieców i dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych.

Z założeniami budżetu na rok 2021 można się zapoznać w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Urząd Miejski w Starym Sączu