• slider1.jpg

Uroczystości żałobne i pogrzeb śp. Mariana Cyconia w poniedziałek Sobota, 21 listopada 2020

W związku ze śmiercią Mariana Cyconia - Honorowego Obywatela Starego Sącza, burmistrza Starego Sącza w latach 1995-1998 i 2002-2011, posła na Sejm RP III i VII kadencji -  burmistrz Jacek Lelek zarządza 23 listopada 2020 r. żałobę na terenie Gminy Stary Sącz.

Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz budynkach gminnych jednostek organizacyjnych flagi Gminy Stary Sącz będą przystrojone kirem. ⇒Zarządzenie


Urząd Miejski w Starym Sączu