• slider1.jpg

COVID nie zatrzymał inwestycji Czwartek, 22 października 2020

Oprócz planowanych remontów i rozbudowy dróg kontynuowane są najważniejsze inwestycje gminne: budowa kanalizacji, rozbudowa i przebudowa Galerii pod Piątką, budowa biblioteki w Przysietnicy, drogi w SAG i ronda w DW 969, Leśnego Mola na Miejskiej Górze, czy nowej bazy dla MZGK.

Pandemia koronawirusa na szczęście nie wpłynęła w zauważalny sposób na najważniejsze gminne inwestycje - zaznacza Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza. - Bardzo wsparła nas tutaj tarcza rządowa, 6,7 mln, które zasiliło. Jednym z najważniejszych czynników, które wpłynęły na taki zastrzyk finansowy prócz ilości mieszkańców była właśnie ilość inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2020 rok. Przypomnę, że mamy zaplanowanych inwestycji na ponad 50 milionów. To olbrzymia suma jak na samorząd naszej wielkości. Oczywiście jest to możliwe dzięki sprawnej absorpcji pieniędzy zewnętrznych, które zdobywamy z każdego możliwego źródła.

Główna, podziemna sala nowej siedziby centrum kultury.

Krok po kroku realizujemy strategię, która w największym skrócie zakłada, by Gmina Stary Sącz stała się atrakcyjna i komfortowa dla mieszkańców, inwestorów i turystów - dodaje burmistrz Jacek Lelek. - Patrząc jeszcze szerzej - jesteśmy ważnym inwestorem, a nasza aktywność jeśli chodzi o infrastrukturę, ochronę środowiska, czy tak zwany przemysł czasu wolnego jest bardzo duża. To daje zatrudnienie, wpływa na kondycję lokalnych firm, kondycję lokalnej gospodarki i rynek pracy. To generuje ruch w różnych prywatnych branżach. Stajemy się bardziej atrakcyjni dla mieszkańców, ale i dla zewnętrznych inwestorów, co widać w Strefie Aktywności Gospodarczej, co widać wokół ronda Jana Pawła II. Przedsiębiorcy też patrzą długofalowo i uznają, że opłaca się u nas inwestować, bo w perspektywie będziemy coraz bardziej atrakcyjni dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz turystów i gości, których będzie przybywać.

"Leśne Molo" na Miejskiej Górze wraz ze ścieżką przyrodniczą może się ulubionym miejscem spacerów starosądeczan. Czy przebije Bobrowisko?

Filia starosądeckiej biblioteki w Przysietnicy właściwie czeka już na książki i czytelników.