• slider1.jpg

MZGK będzie miało nową bazę Czwartek, 15 października 2020

Bazę z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja obejmuje między innymi budowę budynku dwukondygnacyjnego o funkcji usługowej z pomieszczeniami biurowymi oraz zapleczem socjalnym (szatnie) z pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi dla pracowników i obiektu jednokondygnacyjnego - magazyn dla sprzętu technicznego, roślin, donic i elementów małej architektury.

Budynki połączy przejście przejście w poziomie parteru, a wykonawca wybuduje jeszcze przyłącze kanalizacji sanitarnej z separatorem substancji ropopochodnych, zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie zewnętrzne, zjazd z drogi publicznej, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, dojścia komunikacji wewnętrznej. Gmina przekaże wykonawcy kostkę brukową. Całość będzie kosztować nieco ponad 2 mln zł, a wykonawca (firma JANEL) już działa na działkach w pobliżu starosądeckiego składowiska odpadów. 

Taka inwestycja jest potrzebna i szykowalismy się do niej od dłuższego czasu - przekonuje Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza. - Do budowy bazy MZGK skłonił nas ogrom i różnorodność zadań jakie wykonuje nasz jednostka w ciągu całego roku. Musimy też zabezpieczyć sprzęt, którego jest coraz więcej, bo zadań przybywa. MZGK zarządza cmentarzami komunalnymi, wykonuje remonty związane z gminnym zasobem mieszkaniowym, utrzymuje zieleń w całej gminie, zarządza obiektami gminnymi nie będącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych gminy oraz klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, gospodaruje w lasach komunalnych, a to jeszcze  ie cały katalog robót i zadań. Tych prac jest naprawdę dużo, stąd ważna jest dobrze zorganizowana i wyposażona baza.


 

Galeria