• slider1.jpg

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza Poniedziałek, 14 września 2020

Burmistrz zawiadamia o zakończeniu procedury wyłożenia do wglądu publicznego do dnia 28 września projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz organizowaniu dyskusji publicznej 28 września 2020 r. w godzinach 14.30 - 15.30 (sala obrad) nad przyjętymi rozwiązaniami MPZP - MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3 i MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 5 A.

Początkowo procedura wyłożenia MPZP zaplanowana była na przełomiue czerwca i lipca. Dyskusję publiczną odwołano ze względu na pandemię.

OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA  NA ŚRODOWISKO, ZAŁĄCZNKI GRAFICZNE