• slider1.jpg

Stypendia szkolne Piątek, 11 września 2020

Zgodnie z zalecaniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, stypendia szkolne przyznawane są na refundację ponoszonych przez rodziców kosztów dotyczących wydatków na cele edukacyjne dzieci. Termin składania wniosków mija 15 września.

Stypendium szkolne w 4 krokach:

1. Należy uzupełnić wniosek wraz z 2 załącznikami– (pobierz tutaj) lub osobiście pobrać w Punkcie Wydawania Wniosków przy OPS (okno przy parkingu).

2. Wniosek należy podbić w szkole, do której uczęszcza dziecko.

3. Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty zakupowe (faktury, umowy, ewentualnie paragony z oświadczeniami) o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne na min. 300 zł na dziecko.

- dokumenty i oświadczenie dotyczące dochodów netto za sierpień 2020 r.

4. Wniosek należy wrzucić do skrzynki pocztowej wystawionej przed wejściem do OPSu.

Nie wiesz jak wypełnić wniosek? - wzór znajduje się tutaj
(uwaga: wzór jest jedynie przykładem najczęściej występujących przypadków, wniosek należy wypełniać zgodnie ze stanem faktycznym!)

Prosimy, aby wnioski były kompletne i spakowane w kopertę lub foliową koszulkę – tak aby nie mieszały się z innymi dokumentami w skrzynce.

Termin składania wniosku: 1 – 15 wrzesień 2020 r.

Najważniejsze informacje dotyczące stypendium:

Więcej informacji na stronie OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ