• slider1.jpg

Portrety polskich świętych i błogosławionych w „nowej kaplicy” Poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Prezentowane na zakończonej wystawie w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej portrety polskich świętych i błogosławionych na stałe umieszczone zostaną w kaplicy na nowym cmentarzu w Starym Sączu.

Przekazanie obrazów jest wynikiem porozumienia między Andrzejem Długoszem właścicielem kolekcji a Jackiem Lelkiem - Burmistrzem Starego Sącza reprezentującym Gminę Stary Sącz - właściciela kaplicy. A. Długosz - kolekcjoner sztuki, sprawujący m.in. funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza zaproponował przekazanie w darze portretów Staremu Sączowi, a Burmistrz grodu św. Kingi przyjął tę informacje z wielkim zadowoleniem.

- Poczet polskich świętych i błogosławionych składa się z 20 wizerunków. 19 namalował p. Damian Gierlach a 1 p. Marek Szczepaniak – artyści plastycy – informuje A. Długosz. - Kolekcja tworzona była przez pięć lat. Portrety przedstawiają osoby żyjące i działające w XIX i XX wieku, które zostały wyniesione na ołtarze w ciągu ostatnich 50 lat przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, z wyjątkiem o. Kolbe, którego beatyfikował jeszcze Paweł VI. Są to postacie w większości mniej znane i stała publiczna prezentacja zapewne przyczyni się do krzewienia ich kultu. Może różne grupy społeczne znajdą tu swoich patronów np.  bł. Hannę Chrzanowską – pielęgniarki, bł. Wincentego Frelichowskiego – harcerze czy bł. Edmunda Bojanowskiego - Siostry Służebniczki. Wydaje się też zasadne aby z czasem kaplica przybrała wezwanie „Wszystkich Świętych”. Wnętrze kaplicy już zostało odmalowane natomiast potrzeba jeszcze zamontować na obrazach tabliczki z podpisami. W najbliższą uroczystość Wszystkich Świętych poczet w całej okazałości będzie można oglądać w kaplicy.

UM Stary Sącz