• slider1.jpg

Rodziny poszkodowane podczas ulewy nie zostaną bez pomocy Piątek, 10 lipca 2020

Pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu oszacowali straty wynikające z intensywnych deszczów jakie miały miejsce 2 lipca. Do pomocy zakwalifikowano 21 rodzin.

Podczas intensywnych opadów ucierpiały  elewacje budynków, zalało piwnice, podmokły ściany, zamuliło posesje.

Zawnioskowano do Wojewody Małopolskiego o dotację celową na usuwanie tych zniszczeń w ramach doraźnej pomocy na najpilniejsze naprawy. Pomoc jest miarkowana w zależności od sytuacji danej rodziny: własne zasoby, możliwości, sytuacji finansowej, pierwotnej i rodzinnej. Nie wszystkie straty mieszczą się w ramach tej pomocy, np. uszkodzone drogi, przepusty, osuwiska, straty rolne. Niezamieszkałe domy np. budowy nie są także brane pod uwagę.


UM w Starym Sączu