• slider1.jpg

Strategia to ważna rzecz Wtorek, 07 lipca 2020

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Starego Sącza zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Starego Sącza i wyróżniają nasze miasto i gminę na tle innych ośrodków - Stwórzmy wspólnie strategię rozwoju Gminy Stary Sącz!

- Wierzę, że wspólne planowanie pozwoli lepiej i efektywniej sprostać wyzwaniom przed jakimi stoimy - zaznacza burmistrz Satego Sącza Jacek Lelek. - Chciałbym szeroko włączać i angażować mieszkańców w prace nad przyszłą wizją rozwoju Starego Sącza. Dlatego już dziś zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w planowanie działania. Będziemy organizować spotkania, warsztaty, badania focusowe, tak aby rozmawiać o przyszłości z różnymi środowiskami i organizacjami w naszej gminie. Stary Sącz to nasza wspólna sprawa!

Jedną z form tego angażowania będzie szereg ankiet, które w najbliższych miesiącach będziemy cyklicznie publikować na stronie urzędu miejskiego i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy w nich pytali z czego jesteście – jako mieszkańcy – dumni, ale także jakie są problemy naszego miasta, które należy rozwiązać oraz jakie działania powinniśmy wspólnie jako samorząd podejmować.

Szanowni Państwo, pomyślcie przez chwilę, z czego Stary Sącz powinien być dumny. Jakie posiada specyficzne zasoby, przydatne do tworzenia produktów, usług, ofert? Jakie zasoby są dziś „uśpione”, a można byłoby je w przyszłości wykorzystać z pożytkiem dla miasta i mieszkańców? Pomocne wyjaśnienia, obszary, w których należy poszukiwać zasobów oraz kilka przykładów znajdziecie we wstępie do ankiety. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

 Urząd Miejski w Starym Sączu