• slider1.jpg

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wtorek, 30 czerwca 2020

Rada Miejska w Starym Sączu na XXIV posiedzeniu jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Jackowi Lelkowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

 - Bardzo dziękuję Państwu radnym za jednomyślność i jeszcze raz chcę podkreślić, że to nasza wspólna praca - podkreślał burmistrz na sesji. - Dziękuję też wszystkim współpracownikom, kierownikom referatów, jednostek gminnych, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli. Tylko dzięki wspólnemu działaniu możemy inwestować, rozwijać gminę, działać z pożytkiem dla mieszkańców. Bardzo dziękuję też mojemu mojemu najbliższemu współpracownikowi Kazimierzowi Gizickiemu - inspirujemy się nawzajem, dzielimy pomysłami i umacniamy. To absolutorium ma jeszcze jednego cichego bohatera - panią skarbnik Bogumiłę Klimczak. To dzięki jej ogromnej pracy i wiedzy jesteśmy w stanie mierzyć się z oczekiwaniami mieszkańców, potrzebą rozwoju, ambicjami naszego samorządu. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

Burmistrz podkreślał, że 2019 r. dla  naszej gminy był naprawdę rokiem bardzo szczególnym. Padł  rekord jeżeli chodzi o środki wydane na inwestycje. Do 40 milionów wydanych na inwestycje zabrakło  100 tys. złotych. Był to rok z wieloma dotacjami w tym 18 milionów, które fizycznie wpłynęły na konto gminy.

Burmistrzowi i radzie gratulował radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Pasoń. W porządku sesji znalazła się ponadto uchwała w sprawie przyznania odznak honorowych i medalu honorowego Starego Sącza. Odznaki zostaną wręczone na uroczystej sesji w lipcu.


Urząd Miejski i Starym Sączu