• slider1.jpg

Proboszcz w Przysietnicy, ks. prałat Jan Wąchała kończy swoje dzieło Środa, 24 czerwca 2020

Ksiądz proboszcz Jan Wąchała po 35 latach pracy duszpasterskiej w Przysietnicy, w 45. roku kapłaństwa, przechodzi na emeryturę. Mieszkańcy Przysietnicy dziękowali swojemu duszpasterzowi 24 czerwca 2020 roku podczas uroczystej mszy świętej w dzień parafialnego odpustu.

Księdzu prałatowi dziękowało wiele osób i grup społecznych i parafialnych, m.in. radna Zofia Golonka i radny Jan Tokarczyk, Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich, sołtyska Bożena Ogorzały, młodzież, lektorzy, uczniowie i dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Przysietnicy na czele z dyrektorem Aleksandrem Łukasikiem, parafilany Caritas, Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej, Ochotnicza Straż Pożarna i rzesze wiernych. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Stanisław Dziekan, który w homilii podkreślil, że wszelka ludkza praca i wysiłek mają sens tylko w Bogu, a ks. prałat Jan Wąchała pozostawia wielkie dzieło.

Na uroczystości nie zabrakło władze Gminy Stary Sącz. Ks. prałatowi dziękowalli burmistrz Jacek Lelek i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, a na pamiątkę wręczyli ks. Janowi Wąchale obraz olejny przedstawiający klasztor starosądecki autorstwa Elżbiety Szot.

Parafię pw. św. Jana Chcrzciciela erygował w 1981 r. ks biskupa Jerzy Ablewicza. Ksiądz Jan Wąchała przybył do parafii 1 stycznia 1985 roku i rozpoczął swoją posługę w małej, prowizorycznej kaplicy. Ks. prałatowi przypadło w udziale rzeczywiste budowanie przysietnickiej wspólnoty parafialnej. Równocześnie wziął na swoje barki trud i przywilej wznoszenia od 1988 roku parafialnej świątyni w trudnych czasach wrogości do Kościoła, a później w czasie wyzwań i problemów okresu transformacji. Zwieńczeniem tego dzieła była konsekracja kościoła, dokonana przez ordynariusza tarnowskiego bpa Andrzeja Jeża w 2018 roku. Prałat Jan Wąchała jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o całą społeczność wykraczając swoimi działaniami poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład
w budzenie aktywności społecznej mieszkańców. Był zawsze bardzo mocno zaangażowany w kluczowe dla mieszkańców inwestycje. To ksiądz postrzegany jako człowiek niezwykle oddany i zaangażowany, z ogromną wrażliwością troszczący się o każdy aspekt życia wspólnoty.

Do końca proboszczowania dbał o parafię. W ostatnich miesiącach prowadzony był remont byłej kaplicy, w której zaczęło się życie parafialne Przysietnicy z przeznaczeniem na dom parafialny. Biskup tarnowski Andrzej Jeż nominacje na nowe parafie wręczył 16 czerwca. Księża proboszczowie obejmą nowe placówki 8 sierpnia, a parafię w Przysietnicy obejmie ksiądz Adam Kardyś.


 

Galeria