• slider1.jpg

Zgłoś kandydata do Odznaki Honorowej Zasłużony dla Starego Sącza Środa, 03 czerwca 2020

Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoich faworytów - osoby lub instytucje szczególnie ich zdaniem zasłużonych dla Starego Sącza.Wystarczy zebrać 50 podpisów.

Odznakę można przyznać osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za działalność samorządową, społeczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, gospodarczą, sportową, na rzecz ochrony zdrowia i promocyjną. Inicjatywa wnioskodawcza przysługuje nie tylko burmistrzowi, radnym, radom sołeckim i zarządom osiedli, ale wszystkim mieszkańcom. Wystarczy zebrać grupę co najmniej 50 mieszkańców gminy, mających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioski można składać do 15 czerwca 2020 r.

Wszystkie potrzebne informacje wraz z uchwałą i załacznikami  TUTAJ

Lista odznaczonych w ubiegłych latach:

 

Martial Vandewoestyne
Leszek Zegzda
Jadwiga Grądalska
Antoni Iwulski
Andrzej Lis
Ewa Zielińska
Robert Jastrzębski
Elżbieta Kruczek
Anna Majda
Janusz Pasiut
Ferenc Ruzsics
Szymon Stolarski
Jan Tadeusz Czech
Jolanta Młodkowska-Czech
Andrzej Długosz,
Barbara Edelmuller-Generaux,
Zofia Golonka,
Jan Lachowski,
Maria Marczyk -Cycoń,
Tomasz Popiela
ks. Stefan Tokarz
ks. dr Marcin Kokoszka
Maria Sosin,
siostra Teresa Izworska
Marcin Bornus -Szczyciński,
dr Andrzej Citak,
Teresa Bogna-Gałońska,
Stanisław Gałoński,
Antoni Pilch,
prof. dr. hab. Marcin Szelest,
Stanisław Welanyk
pośmiertnie Antoni Radecki, Bonifacy Wolak, Władysław Tokarczyk
Medal Honorowy Starego Sącza - Klasztor Sióstr Klarysek.


Urząd Miejski w Starym Sączu