• slider1.jpg

30 lat samorządowej sztafety Środa, 27 maja 2020

W tym roku mija 30 lat od uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o samorządzie gminnym i pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. Okazało się, że możemy decydować i razem budować wspólne dobro, a te działania przyniosły konkretne efekty. Lokalne władze miały i mają ogromny potencjał i olbrzymi wpływ na nasze życie. Dziś żyjemy w innej rzeczywistości niż 30 lat temu. Stało się to dzięki samorządowi.


Dzień samorządowca Rada Miejska i burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki rozpoczęli od Mszy Świetej w klasztornym kościele pw. św. Trójcy. Celebrujacy mszę ksiądz kapelan Stanisław Śliwa modlił się wraz ze starosądeckimi samorządowcami o mądrość, roztropność i prawdziwą troskę o wspólne dobro. Ze względu na obowiązujące jeszcze obostrzenia w związku z koronawirusem nie mogły się odbyć obchody jubileuszowe, ale podczas XXII Sesji Rady Miejskej w Starym Sączu rada wysłuchała i przyjęła okolicznościową rezolucję, którą przytaczamy poniżej.

 

REZOLUCJA
NR 1/XXII/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie upamiętnienia 30 rocznicy uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy o samorządzie gminnym oraz wyborów do rad gmin.

 

W roku 2020 obchodzimy w Polsce rocznicę ważną dla każdego obywatela. Mija 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym i wyborów do rad gmin, które zmieniły polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.

To okazja do godnego upamiętnienia tych wyjątkowych wydarzeń. Ostatnie 30 lat oceniamy jako jeden z najlepszych okresów Gminy Stary Sącz. To samorząd terytorialny nie do poznania zmienił nasze małe ojczyzny. Jako samorządowcy mamy powody do dumy. Z wielkim uszanowaniem i wdzięcznością wspominamy wszystkich burmistrzów, radnych, sołtysów, którzy przez ostatnie trzy dekady samorządnej Polski pracowali dla dobra miasta i gminy. Ta praca zaowocowała dynamicznym rozwojem obywatelskości i podniesieniem jakości życia mieszkańców.

Ten rozwój był możliwy dzięki przedsiębiorcom, społecznikom i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców. Impuls roku 1990 wyzwolił aktywność społeczną i wiarę, że możemy decydować, możemy zmieniać, możemy pomagać. Samorząd przez te lata oznaczał nie tylko skuteczne realizowanie inwestycji, pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych, ale też budżety obywatelskie, ruchy społeczne, władzę blisko obywatela – oznaczał podstawy demokracji. Budowa samorządu to

budowanie pewnej wspólnoty, pewnej świadomości. Cieszymy się, że w tym czasie św. Kinga została Patronką Samorządów i Patronką Starego Sącza. To dla nasz szczególnie ważne. Dziękując Bogu i ludziom za ostatnie 30 lat niezależnego samorządu, życzymy samorządowcom, którzy będą dbać o Gminę Stary Sącz po nas i wszystkim mieszkańcom, by samorząd Starego Sącza nadal się rozwijał i pracował dla dobra kolejnych pokoleń.

 

- Musimy ten dzień siłą rzeczy świętować skromnie, bo zwykle do Starego Sącza zjeżdżali samorządowcy z całego województwa, ale powód do szczególnej dumy jest, bo dziś żyjemy w innej rzeczywistości niż 30 lat temu i stało się to dzięki samorządowi. - nie ma wątpliwości burmistrz Jacek Lelek. - Jestem wdzięczny za poczucie odpowiedzialności za przyszłość, które sprawiło, że tak wielu osób przed nami podjęło się pracy na rzecz wspólnego dobra. Dziękuję burmistrzom, radnym wszystkich kadencji, sołtysom, przewodniczącym osiedli, pracownikom magistratu, gminnych jednostek i wszystkim mieszkańcom. Samorząd to nasze wspólne dzieło. Poczytuję sobie za zaszczyt, że razem z obecną Radą Miejską i współpracownikami mogę kontynuować dzieło, któremu na imię samorządne Miasto i Gmina Stary Sącz.


Urząd Miejski w Starym Sączu/fot. Ryszard Kumor

Galeria