• slider1.jpg

Program stypendialny burmistrza Starego Sącza - wnioski tylko do 30 czerwca Środa, 13 maja 2020

Zbliża się koniec naboru wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2020/2021.

Kontynuujemy nasz pomysł z ubiegłego roku - mówi burmistrz Jacek Lelek. - Mamy wspaniale uzdolnioną młodzież, wartą wsparcia, która realizuje swoje pasje i przy okazji promuje Stary Sącz w Polsce i na świecie.  Zapraszamy do składania wniosków, jest jeszcze trochę czasu.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXI/363/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.

REGULAMIN

Stypendium wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. po 500 złotych miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 15 maja 2020 r. i kończy 30 czerwca 2020 r. Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ( w godzinach pracy urzędu ). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 71, 446 02 72, 449 77 53. Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, ewentualnie składać osobiście - w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

WAŻNE

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i o ile to możliwe o zapoznanie się z treścią „Regulaminu” na podanej stronie internetowej, w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów i elektroniczne pobranie wniosku.

WNIOSEK

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi Komisja Stypendialna. O wynikach prac Komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie

STYPENDYŚCI ROKU 2019


Urząd Miejski w Starym Sączu