• slider1.jpg

Pomoc żywnościowa dla osób pozostających w kwarantannie Czwartek, 26 marca 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej opracowało sposób pomocy żywnościowej dla osób pozostająych w kwarantannie. Duża rolę w całym systemie odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej.

POMOC W CZTERECH KROKACH

1. SANEPID przekazuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej listę osób poddanych kwarantannie.

2. OPS weryfikuje telefonicznie czy osoba/rodzina kwalifikuje się do pomocy. UWAGA! nadal obowiązuje kryterium dochodowe. Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie 

3. OPS przekazuje do Banku Żywności zapotrzebowanie na żywność, zapewnia jej transport we współpracy z lokalną organizacją partnerską.

4. Dostawą żywności do poszczególnych osób/rodzin zajmują się przeszkolone służby: Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja.

♦INNE WAŻNE INFORMACJE♦

 

WSPARCIE DLA NIESŁYSZĄCYCH SENIORÓW
TELEFON POMOCOWY OPS
ZMIANA SPOSOBU DOŻYWIANIA UCZNIÓW
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ