• slider1.jpg

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu rozpoczyna konsultacje społeczne Środa, 08 stycznia 2020

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2020 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag:

- na spotkaniach konsultacyjnych w Biurze LGD, mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, które odbędą się w dniach: 10.01.2020 r., 13.01.2020 r. oraz 14.01.2020 r. w godz. od 11.00 do 13.00,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD - do dnia 15.01.2020 r. do godz. 12.00.

Formularz zmian dostępny na stronie internetowej.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, tel. 18 547 66 80