• slider1.jpg

MPK Nowy Sącz bez zmian. Nadal będzie kursować po gminie Czwartek, 19 grudnia 2019

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zawarli porozumienie o współpracy w zakresie transportu publicznego na lata 2020 - 2023.

- Cieszę się, że ta współpraca została podtrzymana i mieszkańcy Starego Sącza i całej gminy będą mieli zapewniony transport nowoczesnym  taborem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Nowy Sącz, także z wykorzystaniem  starosądeckiego dworca Park&Ride - podkreśla burmistrz.

Zakup nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, budowa Park&Ride i nowego dworca w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej były możliwe dzięki wspólnemu projektowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu i Gminy Stary Sącz Dofinansowanie unijne pozwoliło przewoźnikowi z Nowego Sącza kupić 30 nowych autobusów i 2 elektryczne ze stacją ładowania, z których korzysta kilka gmin w aglomeracji sądeckiej. Ponadto przebudowany został dworzec MPK w Nowym Sączu i wybudowany nasz parking Park nad Ride.

Cały projekt pochłonął ponad 60 mln złotych, a unijna dotacja to około 80 % całej kwoty.

Projekt pn. "Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej" z działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Gmina Stary Sącz jest partnerem projektu.


Urząd Miejski w Starym Sączu