• slider1.jpg

Umowa podpisana. Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej wchodzi w etap budowy. Środa, 11 grudnia 2019

To część projektu wartego 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

Umowę podpisali przedstawiciele wykonawcy, firmy Mur-bet, a ze strony Gminy Stary Sącz burmistrz Jacek Lelek i skarbnik Bogumiła Klimczak. Obecny był także radny Rady Miejskiej w Starym Sączu Władysław Florek, który nie ukrywał jak ważna jest to inwestycja w miejscowości,  w której również jest sołtysem. 

- Budowa kanalizacji w gminie to wydarzenie bez precedensu - zaznacza burmistrz Jacek Lelek. - Mam tu na uwadze skalę przedsięwzięcia, koszt i wagę sprawy dla mieszkańców i środowiska. Jako samorząd jeszcze nigdy nie realizowaliśmy samodzielnie tak wielkiej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinniśmy zakończyć zachodnią część Starego Sącza w przyszłym roku, a przed nami jeszcze przygotowywane przetargi na Gołkowice Dolne, Mostki i Moszczenicę Wyżną.

Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej to prawie 12 km sieci. Skorzysta z niej docelowo 790 osób.

Po rozszerzeniu projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" o Mostki, Gołkwice Dolne, Moszczenicę Wyżną i Wyżną ogłoszono pierwszy przetarg. Wygrała firma Mur-bet, a koszt budowy tego odcinka to 8 230 503 zł. 

Planowana jest też budowa sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów) oraz do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.

Kiedy burmistrz Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych obecnie realizowany projekt rozszerzył się o cztery nowe zadania  Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

W ramach tych czterech zadań nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 oósb, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.


Urząd Miejski w Starym Sączu