• slider1.jpg

Zmieniamy miasto na lepsze Piątek, 15 listopada 2019

W Kielcach wyróżniono miasta dbające o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią. Stary Sącz nagrodzono za "mądre, kreatywne i innowacyjne wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta, w sposób rzadko charakteryzujący miasta małe. Za wizję rozwoju przestrzennego i jej realizację akceptowaną przez mieszkańców i turystów".


 Ogólnopolski Konkurs na Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią zorganizowany został przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wspólnie ze Związkiem Miast Polskich. Członkowie kapituły nie mieli łatwego zadania, wskazywali na wyrównany, wysoki poziom oraz ponadprzeciętne w skali kraju działania podejmowane przez część samorządów. Po niełatwej dyskusji udało się wyłonić pięć miast, którym na Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach (14 listopada) wręczono wyróżnienia. W tym gronie znalazł się Stary Sącz.

Członkowie kapituły podkreślali, że wyniki tegorocznego konkursu pokazały, że mimo postępującej zapaści w jakiej znajduje się od lat polskie planowanie przestrzenne oraz braku wyczekiwanych rozwiązań systemowych w tym zakresie, część włodarzy miast prowadzi mądrą i odpowiedzialną gospodarkę przestrzenną. Tematem przewodnim trzeciej edycji konkursu jest „WIZJA MIASTA”, rozumiana jako pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji. Zbadane i ocenione zostały szeroko pojęte zagadnienia dotyczące m.in.: realizowanej wizji miasta, działań promujących planowanie i zarządzanie przestrzenią z szerokim udziałem społeczeństwa, oszczędnego gospodarowania przestrzenią, ochrony zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji.

Zwycięzcy:

- kategorii miast wojewódzkich – Gdańsk,
- w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – Gliwice,
- w kategorii miast powiatowych – Świdnica,
- w kategorii gmin miejskich – Stary Sącz i Radzionków.

Miło jest być docenianym - mówi burmistrz Jacek Lelek. - To nie jest wyróżnienie tylko dla obecnych władz Starego Sącza, ale przede wszystkim dla pokoleń osób, które nim zarządzały wcześniej. To dzięki nim możemy cieszyć się przestrzenią, która jest wizytówką miasta. My dzisiaj wcielamy w życie w obszarze planowania przestrzennego pewną wizję, która w największym skrócie sprowadza się do łączenia przeszłości z teraźniejszością, z wielkim respektem dla tej pierwszej i zrozumieniem nowych wyzwań. Wprowadzamy w tkankę miasta elementy, które mają przy poszanowaniu tego, co mamy najcenniejsze, sprawić, by żyło się tu jak najlepiej.


Urząd Miejski w Starym Sączu

 

 

Galeria