• slider1.jpg

Dzienny Dom Seniora już działa Wtorek, 29 października 2019

Nową placówkę oglądali gminny rajcy. Dzienny Dom Seniora prowadzi Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu".

W tym momencie z oferty korzysta 14 osób. Może o wiele więcej, dlatego zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 547 66 80. Dzienny Dom Seniora znajduje się w wyremontowanym budynku zajmowanym ongiś przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, u zbiegu ulic Daszyńskiego i Kopernika. Gmina Stary Sącz odkupiła budynek od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wszystkie zajęcia dla seniorów będą odbywają się pod opieką doświadczonych specjalistów, a żeby z nich skorzystać trzeba być mieszkańcem Gminy Stary Sacz

- O przyjęciu decyduje szereg kryteriów, dlatego zachęcamy do kontaktu. Są jeszcze wolne miejsca, pracownicy pomogą wypełnić wniosek - zachęca prezes LGD Brama Beskidu Wioletta Derymacka. - Zajęcia są częściowo odpłatne, ale w dom seniora oferuje opiekę w ciągu dnia, posiłki, zajęcia ruchowe, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną, spędzanie czasu wolnego wspólne z innymi osobami starszymi.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu: 2 836 821,40 zł przy wkładzie własnym217 000,00 zł i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w wysokości 2 619 821,40 zł. 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu z siedzibą: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo z siedzibą: Rynek 5, 33-340 Stary Sącz.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria