• slider1.jpg

Nowa dyrektor biblioteki - nowe plany Czwartek, 03 października 2019

Od 1 października Powiatową i Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu rządzi Monika Jackowicz-Nowak. Zastąpiła Marię Sosin, która po 51 latach pracy w zawodzie bibliotekarza przeszła na emeryturę. Monika Jackowicz Nowak pracuje w zawodzie bibliotekarza od 1994 roku, a w 2014 roku została zastępcą dyrektora starosądeckiej biblioteki.

Zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko wręczył we wtorek burmistrz Jacek Lelek. Symboliczne przekazanie pałeczki też miało miejsce. Monice Jackowicz Nowak gratulowała Maria Sosin.

Moja idée fixe to biblioteka jako miejsce spotkań - autorskich, dyskusyjnych, warsztatowych, ale to książka jest i będzie zawsze punktem wyjścia - podkreśla nowa pani dyrektor. - Bogactwem biblioteki są czytelnicy. Chcę jeszcze bardziej umocnić rolę biblioteki w środowisku i kręgach czytelniczych, to niezwykle ważne w dobie dominacji telewizji i powszechnego dostępu do internetu. Mam nadzieje, że mi się to uda. Bogactwem biblioteki są też pracownicy i dlatego zawsze duży nacisk kładę na pozytywny wizerunek zawodu bibliotekarza, a co za tym idzie kompetencji bibliotekarskich.

 Monika Jackowicz Nowak brała udział w pracach związanych z budową filii biblioteki w Gołkowicach i obecnej siedziby biblioteki przy ul. Mickiewicza. Podejmuje różnorodne działania służące promocji bibliotek i zawodu bibliotekarza poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich programach na rzecz rozwoju bibliotek oraz akcjach o zasięgu ogólnopolskim: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka”, „Z Książką na Walizkach”, które organizowane są na terenie całego powiatu nowosądeckiego. Pracując w wypożyczalni dla dorosłych prowadziła Dyskusyjny Klub Książki dla czytelników dorosłych. Współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki jej zaangażowaniu powstało przy starosądeckiej bibliotece stowarzyszenie „Amici Hungariae”, mające w swojej misji umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję kultury i historii węgierskiej w naszym regionie. Jakie priorytety i plany na przyszłość?

 - Stoją przed nami różne zdania od tych inwestycyjnych, bo przed nami budowa filii biblioteki w Przysietnicy, po rozwijanie współpracy z bibliotekami z powiatu nowosądeckiego i poszerzenie oferty bibliotecznej, tak, by zwiększyć aktywność czytelniczą różnych grup wiekowych. - dodaje Monika Jackowicz Nowak. - W planach jest też rozwój współpracy w ramach umowy między nasza biblioteką, a biblioteką im. Gyorgy′a Fejer w Keszthely. Marzy mi się też aranżacja ogrodu przy bibliotece. Przejmuję bibliotekę bardzo dobrze zorganizowaną, mam kompetentny zespół, który świetnie się rozumie, więc jestem dobrej myśli, co do kierunków rozwoju biblioteki i jej aktywności.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria