• slider1.jpg

Ekoturystyka marką Małopolski - zapraszamy na szkolenie. Poniedziałek, 30 września 2019

Jak promować nasz region w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego oraz zakładający autentyczne zainteresowanie jego bogactwem i dziedzictwem?

 

Projekt „Małopolska Ekoturystyka - zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest częścią Programu EkoMałopolska. Jego celem jest promocja regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego oraz zakładający autentyczne zainteresowanie jego bogactwem i dziedzictwem. Ekoturystyka jest ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych innowacyjnych, zielonych rynków pracy. Wierzymy, że ekoturystyka może stać się swoistą marką Małopolski w Polsce i Europie. Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, by zachować tożsamość i walory, które decydują o unikalności i sile Województwa. Należą do nich przede wszystkim: obszary cenne przyrodniczo (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i obszary Natura 2000), różnorodny i dobrze zachowany krajobraz wiejski, dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne wysokiej jakości oparte o rodzinne gospodarstwa rolne i agroturystyczne, rzemiosło artystyczne, rękodzieło i sztuka ludowa, tradycje, lokalne imprezy kulturalne, warsztaty i zagrody edukacyjne etc.

 

Kontakt w sprawie szkolenia, zgłoszenia na szkolenie i eko-opieka nad wydarzeniem: Barbara Firlej, koordynatorka projektów ekologicznych, Fundusz Partnerstwa email: pr.funduszpartnerstwa@gmail.com

 

Rejestracja na wydarzenie pod linkiem:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7RhkkCaLxinkqE5GiA1y5DY4k6vVOyZZNzGyqTPsoCooKIA/viewform

 

O PROGRAMIE EKOMAŁOPOLSKA: www.malopolska.pl/ekomalopolska/projekt-ekomalopolska

 

Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Szkolenie organizowane jest w formule zielonego wydarzenia. Zielony catering zapewnia Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich.