• slider1.jpg

Drogi, ronda, chodniki Czwartek, 19 września 2019

Drogowe inwestycje to co roku jedne z najważniejszych samorządowych zadań. Jak zwykle prócz bieżących remontów i konserwacji udało się rozpocząć wiele kluczowych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, które uzupełnią i usprawnią system komunikacyjny gminy, a przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo i jakość jazdy.

Wiele z tych zadań powstaje dzięki pozyskanym przez urząd środkom zewnętrznym (między innymi Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego, środkom wojewódzkim, czy Funduszowi Dróg Samorządowych). Poniżej zestawienie gminnych inwestycji.

- Wiadomo, że droga bezpieczna to w dużej mierze droga wyremontowana, z dobra nawierzchnią - zaznacza zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Największym zadaniem jest rondo i droga w SAG. Na rozstrzygniecie czeka przetarg na remonty około 700 metrów dróg gminnych i przebudowa kolejnego odcinka drogi na Jachlówkę.

 

1. Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 331 485 zł

2. Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z budową ronda. 1 348 800 zł

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 i budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej 4 969 587 zł

4. Przebudowa ul. Trakt Św. Kingi wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego 1 049 661 zł

5. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury 339 720 zł

6.Przebudowa drogi „Gaboń – Do Dunajca” w Gaboniu 176 410 zł

7. Modernizacja dróg „Na Jachlówkę” w Gaboniu i „Lipie – Do Kożuchów 149 346 zł

8. Rozbudowa drogi powiatowej Barcice - Wola Krogulecka wraz z budową parkingu w Barcicach 1 229 997 zł

9. Budowa z rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko” wraz budową mostu w Przysietnicy 1 316 523 zł

10. Przebudowa kolejnego odcinka drogi Na Jachlówkę w Gaboniu, szacunkowy koszt 748 876 zł

Razem 11 660 405 zł

Ogłoszony został już przetarg na remont dróg gminnych:

1. Na Stawki, Barcice 109 mb.

2. Do Kapliczki, Moszczenica Wyżna 170 mb.

3. Do Hebdów Myślec 198 mb.

4. Wola Krogulecka - Brzezowica 160 mb.

5. Łazy Biegonickie - Żeleznikowa w gaju” 105 m.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria